fractie

AGENDA

Datum:
29 Maart 2017

Locatie:
Congrescentrum het Forum
Elmpterweg 50  –  6042KL Roermond
Tel.: 0475 371681
Aanvang:         19.30 uur

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag ALV van 15 november 2016.
 4. Verkiezing  voorzitter.
  Dit agendapunt had statutair in de najaarsvergadering 2016 aan de orde moeten komen. Door een omissie is dit niet gebeurd, vandaar dat dit vandaag gebeurt.
  Engelbert is herkiesbaar, maar als er andere kandidaten zijn: Graag melden dan mag de ALV kiezen.
 5. A. Financiële stand van zaken door onze penningmeester Senol Kabakci
  B. Overdracht Penningmeesterschap van Senol Kabakci naar Rick de Laat.
  Door gewijzigde omstandigheden is het voor Senol niet meer mogelijk het penningmeesterschap voort te zetten; hij heeft echter in de persoon van Rick een opvolger aangedragen. Het bestuur heeft dit goedgekeurd. Rick treedt wat betreft de statutaire volgorde van aftreden / verkiesbaar stellen in de plaats van Senol.
  Rick stelt zich kort even voor.
  Vervolgens vragen wij de vergadering hiermee in te stemmen.
 6. A. Gemeenteraadverkiezingen 2018 en de weg ernaar toe.
  Wij zijn bezig het verkiezingsprogramma 2018 voor te bereiden op basis van een analyse van ons verkiezingsprogramma 2014. Zijn er nog leden die hieraan mee willen doen ? We zijn nog op zoek naar 2 leden voor deze commissie. Korte toelichting door Jan Puper.
  B. Lijsttrekker en lijstduwer.
  Toelichting door bestuur en fractiebestuur en verzoek aan de leden om in te stemmen met het voorstel.
  C. Kandidatenlijst verkiezingen Gemeenteraad 2018.
  Toelichting door bestuur en fractiebestuur en verzoek aan de leden om in te stemmen met het voorstel.
 7. Eventueel door leden ingebrachte zaken.
 8. Actuele politiek en toekomst door :
  •    Dré Peters en Dirk Franssen
  •    Hay Hutjens  – commissie Ruimte
  •    Bert  Achten  – commissie Bestuur en Middelen
  •    Lieke van Hal – commissie Burgers en Samenleving
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

 

Korte terugkoppeling Volkspartij Limburg door Jos van Rey

20 maart, 2017

Agenda ALV 29 maart 2017

AGENDA Datum: 29 Maart 2017 Locatie: Congrescentrum het Forum Elmpterweg 50  –  6042KL Roermond Tel.: 0475 371681 Aanvang:         19.30 uur Opening Mededelingen […]
6 maart, 2017

Art. 43-vragen n.a.v. interview De Limburger met wethouder EZ

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
16 februari, 2017

Art. 43-vragen betreffende besluitenlijsten

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
16 februari, 2017

Art. 43-vragen OML

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 15 februari 2017   Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. […]