fractie

Aan het College van B&W
tav. Wethouder Waajen
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

 

Roermond, 27 januari 2017

 

Betreft: Robuuste maatregelen verbinding DOC – Binnenstad Roermond

 

Geachte mevrouw Waajen,

 

Zoals u weet heeft de LVR fractie in het verleden vele malen gepleit en aangedrongen voor robuuste maatregelen/ingrepen om de verbinding tussen het DOC en de binnenstad te optimaliseren. Een van de weinige kansen om die robuuste maatregelen te realiseren was aanwezig in het pand van Laumen gelegen aan de Markt.
Wij verwijzen ook naar de tekeningen die bij het stadsbestuur bekend zijn van de architecten Engelman en Wuts. Een unieke kans dat deze locatie beschikbaar kwam!

Van de eigenaar van het pand hebben wij vernomen dat hij vele malen contact met u heeft gezocht om hierover van gedachten te wisselen en u heeft niet eens de moeite genomen om op deze verzoeken te reageren. Inmiddels hebben wij vernomen dat het pand definitief is verkocht.

 

Wij betreuren uw handelswijze en willen dat middels deze brief vastleggen om meningsverschillen in de toekomst te voorkomen.  U heeft een prachtige kans/oplossing voor de Stad Roermond laten liggen om de binnenstad een betere verbinding te geven met het DOC.
Wij hameren zoveel op robuuste maatregelen die een betere verbinding van het DOC met de binnenstad bewerkstelligen omdat het bezoekersaantal van het DOC dat ook de binnenstad bezoekt minder wordt.

 

Hoogachtend,

 

30 januari, 2017

Brief aan wethouder Waajen, d.d. 27 januari 2017

Aan het College van B&W tav. Wethouder Waajen Postbus 900 6040 AX Roermond     Roermond, 27 januari 2017   Betreft: Robuuste maatregelen verbinding DOC – […]
25 januari, 2017

Art. 43-vragen inzake tunnelsluitingen

Lees hier Antwoord art. 43-vragen tunnelsluitingen 20170331 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
24 januari, 2017

Art. 43-vragen n.a.v. antwoorden Winkeltijdenverordening

Lees hier Antw. art. 43 winkeltijdenverordening 20170310 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
10 januari, 2017

Art. 43 werkwijze BsGW

Lees hier Antwoord art. 43 vragen werkwijze BsGW 20170323 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]