fractie

Geachte griffier, beste Jos,

 

Deze mail gelieve je met spoed ter kennis te brengen aan het college van B&W en met name aan de wethouders Smitsmans (lid van het A.B. van Westrom) en IJff (lid van het D.B. van Westrom). De inhoud spreekt voor zich.

 

Gelieve deze mail ook aan alle raads – en commissieleden ter kennis te brengen.

Betreft: Westsrom – Risse – Vebego – Prio Verve.

 

Geacht college, geachte wethouders Smitsmans en IJff bestuursleden van Westrom,

 

Hedenochtend heeft de LVR fractie de volgende informatie ontvangen.

 

In een gezamenlijke vergadering, gisteren gehouden, van en met Westrom, Risse, Vebego en Prio Verve heeft de directeur van Westrom verklaard dat Westrom voortijdig het samenwerkingsverband van en met genoemde partijen in Prio Verve wil verlaten. Het samenwerkingsverband zou daarmee, wellicht ten dele, ontbonden worden.

 

Vragen:

Is deze informatie juist?

  1. Zo ja, ligt hier een bestuursbesluit aan ten grondslag?
  2. Indien vraag 2 bevestigend wordt beantwoord, waarom hebben de wethouders Smitsmans en IJff hiervan aan de gemeenteraad geen mededeling gedaan?
  3. Indien er geen bestuursbesluit aan ten grondslag ligt, heeft de directeur de bevoegdheid / het mandaat om dit eigenstandig te doen?
  4. Welke toekomstvisie/beleidsvisie voor Westrom ligt ten grondslag aan genoemd standpunt, kennelijk besluit?
  5. Wat zijn, indien de door de LVR fractie ontvangen berichten juist zijn, de consequenties voor het bij Prio Verve gedetacheerde personeel van Westrom?
  6. Hoe verhoudt dit kennelijke besluit zich met de opdracht die de gemeenteraad van Roermond heeft geformuleerd naar met name wethouder IJff om in het D.B. van Westrom aan de orde te stellen?
  7. Een samenwerkingsverband in welke rechtsvorm dan ook, wordt niet vrijblijvend aangegaan. Wat zijn de financiële consequenties die Westrom hierdoor moet dragen? Eigenlijk dient hier gelezen te worden wat dienen de 5 gemeenten in het samenwerkingsverband Westrom financieel bij te dragen?

 

De LVR fractie verzoekt het college dringend deze vragen met de grootste spoed te beantwoorden. De antwoorden willen wij een week na nu in ons bezit hebben, zodat wij ze kunnen betrekken in de voorbereiding op de raadsvergadering van 13 juli.

 

Groet,

Jan Puper

30 juni, 2017

Spoedbericht wegens ontbinden contract Westrom en Prioverve-deel 1

Geachte griffier, beste Jos,   Deze mail gelieve je met spoed ter kennis te brengen aan het college van B&W en met name aan de wethouders […]
22 juni, 2017

Art. 43-vragen OML

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 21 […]
19 juni, 2017

Art. 43-vragen weekmarkt Donderberg

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 17 juni […]
8 mei, 2017

Dirk Franssen bij Villa Politica 2 mei 2017