fractie

Geachte heer Vervuurt, beste Jos,

 

Kun je bijgaande vragen doorsturen naar burgemeester Donders?

Steeds meer burgemeesters willen dat de terrassen weer opengaan. Uiteraard corona-proof. Beter georganiseerd, dan ongeorganiseerd is de mening van vele burgemeesters die voor zijn. Wat vindt burgemeester van Roermond van opvattingen van haar collega’s inzake het openen van terrassen.

Is zij bereid om pilots toe te staan inzake de opening van terrassen?

Heeft de Burgemeester al overleg gehad met de collega-burgemeesters hierover en/of contact gehad met de afdeling KHN van Roermond?

Wij stellen vragen om te voorkomen dat Roermond straks bij een positieve ontwikkeling als laatste in de rij aansluit.

Namens de volledige LVR-fractie,

Groet

Dré Peters

25 februari, 2021

Vragen aan de burgemeester inzake opening terrassen

Geachte heer Vervuurt, beste Jos,   Kun je bijgaande vragen doorsturen naar burgemeester Donders? Steeds meer burgemeesters willen dat de terrassen weer opengaan. Uiteraard corona-proof. Beter […]
24 februari, 2021

Art. 43-vragen inzake riool(herstel)werk in nieuw aangelegde parallelrijbaan N280

Aan het college van B&W van Roermond via tussenkomst door de griffier dhr. J. VervuurtPostbus 9006040 AX Roermond                    Roermond, 24 februari 2021   Betreft: Artikel […]
22 februari, 2021

Art. 43-vervolgvragen tankstation Maasbrug

AanCollege van B&W van RoermondPostbus 9006040 AX Roermond   Roermond, 19 februari 2021   Betreft: Schriftelijke vragen art. 43 RvO m.b.t. vervolgvragen voormaling tankstation Maasbrug   […]
11 februari, 2021

Art. 43-vragen jeugdraad Roermond

Aan de griffier van de gemeente RoermondPostbus 9006040 AK Roermond   Betreft: schriftelijke vragen ex art. 43 op grond van R.v.O. inzake de jeugdraad van de […]