fractie

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 20 oktober 2016

 

 

Betreft: art. 43-vragen indoor soccer en trampolinehal

 

 

Geachte griffier,

 

Bij deze verzoeken wij u om onderstaande vragen via de reguliere weg binnen de organisatie te verspreiden.

 

Inleiding

Op 12 oktober jl. zijn een aantal bewoners rondom de Dr. Philipslaan bij elkaar gekomen. Ze maken zich ernstige zorgen over de plannen om in het oude pand van Mammoet Keukens op de Dr. Philipslaan 25 een indoor soccerhal en in het oude pand van de Vloerenshop op de Dr. Philipslaan 9 een trampolinehal te maken. De zorgen gaan met name om de hoeveelheid bezoekers die de initiatiefnemer verwacht, ca. 60.000 per jaar, de openingstijden (dagelijks van 10.00 – 24.00 uur), de horecavergunning die afgegeven wordt en de parkeerplaatsen en verkeersveiligheid. De informatiebijeenkomst die over de plannen heeft plaatsgevonden op 19 september gaf geen enkele ruimte tot inspraak. De plannen waren al tot in detail uitgewerkt. Tevens was deze uitnodiging selectief verspreid, bestond hij uitsluitend uit een flyer die niet de attentiewaarde heeft en lag de uitnodiging pas enkele dagen voor de bijeenkomst in de brievenbussen van omwonenden.

 

Vragen

  1. Bent u het met de LVR eens dat in het kader van burgerparticipatie het beter was geweest om de omwonenden bij de plannen te betrekken in een vroeg stadium?
  2. Wat gaat u doen om de verkeersveiligheid te borgen als 60.000 bezoekers zich richting de Dr. Philipslaan gaan begeven?
  3. Hoe waarborgt u de parkeergelegenheid van de bewoners in deze blauwe zone?
  4. Gezien de aard van de plannen en de openingstijden zal de meeste drukte te verwachten zijn als de omwonenden thuis zijn, namelijk ’s avonds, in het weekend en tijdens vakanties. Hoe gaat u de leefbaarheid waarborgen?
  5. Bent u het met de LVR eens dat dit initiatief, dat we van harte toejuichen, beter thuishoort op een locatie die niet midden in een woonwijk ligt? Daar waar de beide activiteiten in een pand kunnen plaatsvinden in plaats van in twee losse panden?

 

In afwachting van uw reactie.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Lieke van Hal
Dirk Franssen
Raadsleden LVR

21 oktober, 2016

Art. 43-vragen trampolinepark en indoor soccerhal Vrijveld

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 20 […]
16 oktober, 2016

Art. 43-vragen geheime overleggen met vastgoedeigenaren

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond Roermond, 15 oktober […]
5 oktober, 2016

Art. 43-vragen experiment bijstand

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 3 oktober 2016   Betreft: experiment bijstand   Geachte griffier, Wij […]
29 september, 2016

Art. 43-vragen beschermd wonen aan Markt Swalmen

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond     Roermond, 29 september 2016     Betreft: Schriftelijke vragen ex. art. […]