fractie

Lees hier Antwoord art. 43 prijsstelling kermissen 20161208 op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 23 september 2016

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 43 R.v.O. van de gemeenteraad van Roermond m.b.t. prijsstellingen kermissen in onze gemeente

 

Geachte griffier,

Wij verzoeken u deze brief met schriftelijke vragen op basis van art. 43 R.v.O. door te leiden naar het college van B&W.

 

Inleiding:
23 september 2015 heeft de LVR over hetzelfde onderwerp vragen gesteld. De vragen waren toen en zijn ook nu weer ingegeven door het volgende: De kermis is een volksvermaak, moet dat blijven, maar moet ook in financieel opzicht toegankelijk zijn en blijven voor onze burgers. Het college heeft deze d.d. 10 december 2015 beantwoord. Wij verwijzen naar die vragen en antwoorden. Dat brengt ons bij de volgende vragen:

 

  1. Heeft het college bij de vergunning van de kermissen voor 2016 de voorwaarden gesteld die u in uw beantwoording van 10 december 2015 heeft aangegeven?
  2. Hebben de kermisexploitanten de aanwijzing m.b.t. de prijsaanduiding van de attracties op de juiste wijze gevolgd?
  3. Heeft het college toezicht/controle laten uitoefenen op de prijzen die bij de voorwaarden van de vergunning 2016 zijn gesteld?
  4. Zijn er ook materiële kwaliteitseisen gesteld aan de attracties en hetgeen de attracties bieden?
  5. Wordt aan de voedsel en waren autoriteit melding gemaakt dat er kermis is, zodat zij kwaliteitscontroles kunnen uitvoeren?
  6. Wat heeft het college op basis van hetgeen bij dat toezicht en die controle is vastgesteld, ondernomen?
  7. In het verlengde van vraag 3; is het college voornemens om die exploitanten die zich niet aan de gestelde voorwaarden houden, in de toekomst te sanctioneren?
  8. Is het college met de LVR van mening dat kermissen voor al onze burgers en vooral voor kinderen bezocht moeten kunnen worden zonder dat er exceptionele financiële uitgaven gedaan moeten worden?
  9. Is het college bereid om niet de inkomsten voor de gemeente van de vergunning voor kermissen te laten prevaleren, maar de toegankelijkheid ook en vooral voor mensen met een kleine beurs?

 

Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet.

 

Ben Peters en Jan Puper, raadsleden voor de LVR

26 september, 2016

Art. 43-vragen prijsstelling kermissen

Lees hier Antwoord art. 43 prijsstelling kermissen 20161208 op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   […]
22 september, 2016

Persbericht n.a.v. brief van LVR aan minister Plasterk van BZK

Persbericht: De LVR maakt zich zorgen om de bestuurbaarheid van de stad en vraagt derhalve de minister van BZK om de burgemeester bij te staan om […]
21 september, 2016

Art. 43-vragen conflict met SVC over energierekening

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 20 september 2016   Betreft: art. 43-vragen conflict met SVC over energierekening […]
12 september, 2016

Art. 43-vragen Roerdomp

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 12 september 2016   Betreft: art. 43-vragen Roerdomp   Geachte griffier,   […]