fractie

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 12 september 2016

 

 

Betreft: art. 43-vragen leerlingenvervoer

 

 

Geachte griffier,

 

Bij deze verzoeken wij u om onderstaande vragen via de reguliere weg binnen de organisatie te verspreiden.

 

Inleiding

Op zaterdag 10 september jl. meldt Roermond Dichtbij dat er problemen zijn met het leerlingenvervoer in Roermond en omstreken. Dat is niet voor het eerst. En dat terwijl de kinderen die van dit vervoer gebruik maken uitermate kwetsbaar zijn en zeer gevoelig voor prikkels. Een nieuwe vervoerder is al ontwrichtend voor deze groep kinderen en als dan ook nog van alles misgaat, is dat zeer pijnlijk. Uit het artikel begrijpen we dat de uitvoerder, Geerets, een gerenommeerd bedrijf is en al lang ervaring heeft met leerlingenvervoer. Volgens het artikel is het met name fout gegaan bij de tijdigheid en juistheid van aangeleverde gegevens door gemeenten.

 

Vragen

  1. Is het correct dat de gemeente Roermond niet tijdig de gegevens heeft aangeleverd aan de vervoerder?
  2. Is het correct dat de gemeente Roermond geen juiste gegevens heeft aangeleverd?
  3. Is de gemeente het met de LVR eens dat elke nog ontwrichtendere situatie voor deze doelgroep vermeden moet worden?
  4. Hoe gaat de gemeente ervoor zorgdragen dat dit soort situaties nooit meer voorkomen?

 

In afwachting van uw reactie.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Lieke van Hal
Jan Puper
Dré Peters
Raadsleden LVR

12 september, 2016

Art. 43-vragen problemen leerlingenvervoer

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 12 september 2016     Betreft: art. 43-vragen leerlingenvervoer     Geachte […]
9 september, 2016

Extra raadsvergadering 8 september 2016 inzake gevolgen zaak Jos van Rey voor gemeente

Gisteravond, 8 september, heeft de extra raadsvergadering plaatsgevonden over de gevolgen van het voorlopige vonnis in de zaak Van Rey/Schreurs/Van Pol voor de gemeente Roermond. De […]
1 september, 2016

Verzoek tot agendering wijziging samenwerking sociaal domein tijdens Commissie BS op 27 september as.

Aan de voorzitter van de commissie Burgers en Samenleving van de gemeenteraad van Roermond, de heer Dré Peters, Aan de leden van de commissie Burgers en […]
1 september, 2016

Reactie en statement LVR op extra raadsvergadering 8 september 2016

Roermond 01 september 2016,   Geachte collega raadsfracties, in afschrift aan de Griffier en de Voorzitter van de Gemeenteraad,   Uit de Limburgse media heeft de […]