fractie

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 11 augustus 2016

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 Reglement van Orde aangaande overeenkomst tussen McArthurGlen en Roermonds bedrijven

 

 

Geachte Griffier,

 

Wij verzoeken u deze brief met schriftelijke vragen op basis van Art. 43 R.v.O. door te leiden naar het college van B&W.

 

Inleiding:

LVR fractie heeft via de media kennis genomen van het opzeggen door McArthurGlen van de overeenkomst/contracten van  McArthurGlen met Cox & Co, exploitant van diverse horecaformules en exploitaties in het Designer Outlet Centre DOC in Roermond.

De LVR weet dat bij de realisatie van het DOC door McArthurGlen toezeggingen zijn gedaan met betrekking tot het inschakelen van lokale/regionale bedrijven en lokale/regionale werkgelegenheid.

Als bewijs hiervan werd bij de bouw van het DOC afgesproken dat 50% van de opdrachten vanuit het DOC in Roermond of regio verleend zouden worden.

 

Vorenstaande brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Is het college geïnformeerd over de beëindiging van de overeenkomsten/contracten van McArthurGlen met Cox & Co, vanuit het gegeven dat er bij de vestiging toezeggingen zijn gedaan met betrekking tot het inschakelen van lokale/regionale bedrijven en lokale/regionale werkgelegenheid?
  2. Heeft het college van B&W eigenstandig McArthurGlen benaderd en een toelichting gevraagd over het in vraag 1 gestelde. vanuit het gegeven dat er bij de vestiging toezeggingen zijn gedaan met betrekking tot het inschakelen van lokale/regionale bedrijven en lokale/regionale werkgelegenheid?
  3. Zo ja, met welk resultaat?
  4. Zo neen, waarom niet. Heeft het college van B&W op geen enkel moment behoefte gehad om MCArthurGlen een toelichting te vragen, vanuit het gegeven dat er bij de vestiging toezeggingen zijn gedaan met betrekking tot het inschakelen van lokale/regionale bedrijven en lokale/regionale werkgelegenheid?
  5. In het vervolg op vraag 4: Is het college van B&W bereid om alsnog informatie te vragen bij MCArthurGlen?
  6. Ziet het college van B&W voor zichzelf een rol weggelegd met betrekking tot het behoud van economische activiteiten van Roermondse bedrijven binnen het DOC, vanuit het gegeven dat er bij de vestiging toezeggingen zijn gedaan met betrekking tot het inschakelen van lokale/regionale bedrijven en lokale/regionale werkgelegenheid?
  7. Hoe is het gesteld met de gemaakte afspraak dat 50% van de te verlenen opdrachten in Roermond of regio Roermond zal worden uitbesteed? Hoe liggen de verhoudingen?

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de LVR fractie,
de raadsleden

Jos van Rey
Dirk Franssen
Hay Hutjens
Kadri Sogukcesme

12 augustus, 2016

Art. 43-vragen overeenkomst tussen McArthurGlen en Roermonds bedrijven

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
2 augustus, 2016

Art. 43 Tour de L1mbourg

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 2 augustus 2016   Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. […]
28 juli, 2016

Art. 43-vragen beschikbaarstelling ZKA-rapport

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, […]
22 juli, 2016

Art. 43-vragen openingstijden Roerdomp

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 21 juli 2016   Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. […]