fractie

Graag nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering

Agenda:

Datum: 21 november 2019
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Cafe de Schuur – Hoofdstraat 2 6049 EB Herten


1. Opening 

2. Mededelingen

3. Verslag ALV van 14 maart 2019

–   Notulen ALV 14-3-2019

4. Financiële stand van zaken door onze penningsmeester Rick de Laat
 

5a.  Verkiezing secretaris
Volgens het rooster van aftreden is de secretaris aan de beurt.
Wij zijn blij dat Wim Cox zich herkiesbaar heeft gesteld. Maar, mocht iemand anders zich verkiesbaar willen stellen, maak u bekend aan de voorzitter per mail:(e.toonen@liberalevolkspartijroermond.nl) of bij een van de andere bestuursleden.
5b. Benoeming lid van verdienste
Een van onze – altijd aanwezige, immer behulpzame, de veiligheid in het oog houdende    leden, Alex Fijten, willen wij op deze wijze in het zonnetje zetten.

6. De LVR in de afgelopen periode, waar staan wij ?
Actuele politiek en toekomst.
⦁    Informatie Algemene Politiek en Begrotingsbehandeling.
⦁    Informatie uit commissie Ruimte 
⦁    Informatie uit commissie Bestuur en Middelen
⦁    Informatie uit commissie Burgers en Samenleving  

7. PR en Communicatie

8. Rondvraag

9. Sluiting

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wij zien u graag op 21 november!


Met vriendelijke groet,

Bestuur Liberale Volkspartij Roermond

31 oktober, 2019

Agenda algemene ledenvergadering 21 november 2019

Graag nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering Agenda: Datum: 21 november 2019Aanvang: 19.30 uurLocatie: Cafe de Schuur – Hoofdstraat 2 6049 EB Herten 1. Opening  […]
22 oktober, 2019

Art. 43-vragen heroverweging renovatie Schöndeln

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Geacht college,  Tijdens de commissie BS gaf wethouder Pleijte op basis van vragen van de LVR […]
11 oktober, 2019

Art. 43-vragen problemen sociale dienst

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Geacht college, Wij hebben vernomen dat er e.e.a. de afgelopen maand(en) is misgelopen bij de sociale […]
7 oktober, 2019

Art. 43 vervolgvragen auto-inbraken parkeergarages

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond                                                                                                                  Roermond, 1 oktober 2019 […]