fractie

Lees het de gestelde vragen en de antwoorden van de gemeente.

24 maart, 2016

Art. 43-vragen inzake convenant acquisitie Limburg

Lees het de gestelde vragen en de antwoorden van de gemeente.
23 maart, 2016

Motie capaciteit ambtenaren bij evenementen 31 maart 2016

Motie Ambtelijke capaciteit bij evenementen     De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 31 maart 2016,   Overwegende dat: Roermond een […]
18 maart, 2016

Art. 43-vragen BAC

Roermond, 18 maart 2016   De LVR fractie heeft in oktober 2015 kennis genomen van de brief van de voormalig voorzitter van de branche advies commissie. […]
9 maart, 2016

Art. 43-vragen Inbraken in Roermondse wijken

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 9 maart 2016   Geachte griffer,   Ik verzoek u onderstaande vragen […]