fractie

 

1: September circulaire
De integratie uitkering. In de perioden 2015 – 2019 daalt het budget m.b.t. het integratie uitkering voor het sociaal domein met 8 miljoen euro. Het college schrijft dat in hoeverre dit knelpunten oplevert, nu nog niet duidelijk is. Dat het knelpunten gaat opleveren is voor de LVR volstrekt duidelijk en onomkoombaar.

Vraag: De LVR verzoekt de commissie BS om in de eerste vergadering van de commissie in 2016 te agenderen:

Knelpunten in het sociale domein.

Dit in relatie tot de aangekondigde kortingen genoemd in de september circulaire algemene uitkering gemeente fonds. Dit te bespreken tegen de achtergrond van de financiële positie van de gemeente Roermond en de omvang van de financiële reserves. De reserves van de gemeente zijn degelijk maar kennen ook haar beperkingen. Onverkort het beleid in het sociale domein voortzetten, zal daarbij niet mogelijk zijn.

 

2: Bijstandsuitkeringen
De LVR heeft bij monde van Tanja Brinxma vragen gesteld over de betaling van bijstand. Het college antwoordde: Het is wettelijk dat er uiterlijk de 10e van de maand volgend op de maand waarvoor de uitkering wordt toegekend, betaald moet worden. Het college gaf ook aan dat bevoorschotting mogelijk is.

Vraag:

De LVR verzoekt het college om de betaling van de bijstand te doen voor het eind van de maand waarop de betreffende bijstand van toepassing is / toegekend is.

Dit te doen mede in het licht van het voorkomen van administratieve rompslomp.

 

3: Repressie loze bijstand
In een aantal gemeenten, Amsterdam, Nijmegen en Utrecht wordt gewerkt met z.g. repressie loze toekenning van bijstand. De resultaten en effecten van dit beleid wordt in de betreffende gemeenten als positief ervaren. < zeker in Utrecht en Nijmegen waar er al langer mee wordt gewerkt> Er is zelfs sprake van een eerdere uitstroom naar regulier werk.

Vraag: De LVR verzoekt de commissie BS in het voorjaar van 2016 te agenderen:

Repressie loze bijstand, de effecten en voorwaarden.

 

Namens de LVR fractie,
Lieke van Hal, Tanja Brinxma, Dré Peters, Rob Jennekens en Jan Puper
Commissieleden BS

2 december, 2015

Schriftelijke vragen n.a.v. commissievergadering BS van 1 december 2015

  1: September circulaire De integratie uitkering. In de perioden 2015 – 2019 daalt het budget m.b.t. het integratie uitkering voor het sociaal domein met 8 […]
22 november, 2015

Lieke van Hal bij RTV’s Villa Politica

19 november, 2015

Coffeeshopbeleid – bewonersbrief

Aan de bewoners van de Venloseweg en Zwartbroekstraat en directe omgeving.   Roermond, 17 november 2015   Betreft: Coffeeshopbeleid   Geachte mijnheer/mevrouw,   Vorige week donderdag […]
6 november, 2015

China-reis wethouder Waajen

Lees hier de antwoorden op onderstaande vragen.   4 november 2015   Geachte griffiers,   Ik verzoek u n.a.v. het mailtje onderstaande met de grootste spoed […]