fractie

Roermond, 17 december 2014

 

Geachte griffier,

Via u aan de voorzitter van het College en het Rijksorgaan Burgemeester,

cc aan de gemeentesecretaris

 

Zojuist heeft de LVR-fractie met belangstelling de (herhaling van) persconferentie gevolgd die op L1 te zien was.

Daar werd door loco-burgemeester Gerard IJff gezegd dat door het neerslaan van de asbestdeeltjes op daken en wegen in combinatie met de regen die gevallen is er geen gevaar voor de volksgezondheid (meer) is.

Wel dient e.e.a. nog te worden opgeruimd.

 

Dit citaat is aanleiding voor de vraag waarom dan besloten is om de winkels in de binnenstad tot zaterdag gesloten te houden zoals nu in de media wordt gecommuniceerd.

Naar onze mening dient er, nu blijkt dat er blijkbaar zoals aangegeven geen gevaar meer is voor de volksgezondheid, met man en macht gewerkt te worden “om de rotzooi op te ruimen”.

Dit zodat de ondernemers in de binnenstad zo snel mogelijk (desgewenst gefaseerd) hun winkels weer kunnen openen.

Zeker vanuit de invalshoek dat nu de periode aanbreekt van drukste dagen van het jaar rondom de Kerstinkopen en veel ondernemers niet 4 aaneengesloten dagen zonder inkomsten kunnen.

 

Wij verwachten dat de bestuurlijk deelnemer aan het beleid- cq crisisteam het economische belang van de stad nadrukkelijk inbrengt op het moment dat blijkt dat de “volksgezondheidcomponent” in het geheel niet meer een doorslaggevend belang hoeft te zijn voor het nemen van beslissingen.

 

Wilt u dit bericht aan de voorzitter van het College en het Rijksorgaan Burgemeester sturen met een afschrift aan de overige collegeleden i.v.m. het roulerende karakter van de bestuurlijk deelnemer aan het beleid- cq crisisteam.

Gezien de spoedeisendheid van dit bericht vraag ik met de grootst mogelijke spoed een reactie.

 

Vriendelijke groet namens de LVR-fractie,

 

Dirk Franssen

Vicefractievoorzitter LVR

18 december, 2014

Vragen aan de voorzitter van de raad n.a.v. persconferentie over noodsituatie

Roermond, 17 december 2014   Geachte griffier, Via u aan de voorzitter van het College en het Rijksorgaan Burgemeester, cc aan de gemeentesecretaris   Zojuist heeft […]
18 december, 2014

Verzoek aan voorzitter van de raad omtrent de noodsituatie

Roermond, 17 december 2014 Geachte griffier, Via u aan de voorzitter van de Raad,   De LVR-fractie heeft het volste begrip voor het feit dat leden […]
5 december, 2014

LVR stelt art. 43-vragen over Wijk Ontwikkelingsplan Donderberg

Roermond,  5 december 2014   Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 43 Reglement van Orde van de gemeenteraad Roermond betreffende het Wijk Ontwikkelingsplan Donderbeg WOPD.   Geachte […]
28 november, 2014

Art. 43-vragen inzake Solar

Aan de griffier van de Gemeente Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 26 november 2014   Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 RvO betreffende Solar […]