fractie

Aan de griffier van de gemeenteraad
Postbus 900
6040 AX Roermond


Roermond, 29 september 2014


Betreft: schriftelijke vragen art. 43 RvO dumpen afval in Roermondse Wijken


Geachte griffier,

Ik verzoek u deze brief met schriftelijke vragen op basis van artikel 43 RvO door te leiden naar het college van B&W.

Een dagelijks beeld voor veel Roermondenaren zijn de afvaldumpingen in de wijk; een doorn in het oog van burgers en ondernemers! Een voorbeeld is de Aldi in de Nassaustraat, zie foto op blz. 2 van deze brief.
Al jarenlang (!!!!) vind je daar vrijwel iedere dag grote hoeveelheden afval, zelfs tot bankstellen toe. Ik begrijp niet dat de gemeente hier geen actie op onderneemt. Vrijwel iedere nacht wordt er gedumpt.
Ik zou zeggen zet er nachts een paar keer een Boa neer, bekeur de overtreders en maak dat bekend via de media, dat schrikt af. Of zet er een tijdje een mobiele camera neer. In de gemeente Stein hebben ze hier in het verleden succes mee gehad. Zo zien de daders dat je hier niet ongestraft mee weg komt.
Tot nu toe doet de gemeente ogenschijnlijk niets. Wel worden de dumpingen op kosten van de burger iedere morgen door medewerkers van de Westrom opgehaald. Dit verlaagt de drempel voor de dumpers. Zij zullen denken “ach, het wordt toch iedere morgen netjes opgeruimd”.

Vragen:
1. Is het probleem van afvaldumpingen in de wijken bij uw college bekend?
2. Zo ja, hoe vaak heeft stadstoezicht of politie hiervoor verbaliseert?
3. Bent u het met mij eens dat uw maatregelen om dumpingen te voorkomen of tegen te gaan tot nu toe niet afdoende zijn?
4. Heeft uw college opdracht gegeven voor het onderzoeken van dit probleem? Zo ja, wanneer en wat is de voortgang van het onderzoek?
5. Is het college op korte termijn van plan om dit probleem daadwerkelijk aan te pakken en bent u bereid daarbij de suggesties mee te nemen die ik in deze brief aan u voorleg: controle ’s-nachts door BOA, inzet mobiele camera?

Ben Peters
Raadslid Liberale Volkspartij Roermond

29 september, 2014

De LVR stelt vragen over het dumpen van afval in Roermondse Wijken

Aan de griffier van de gemeenteraadPostbus 9006040 AX Roermond Roermond, 29 september 2014 Betreft: schriftelijke vragen art. 43 RvO dumpen afval in Roermondse Wijken Geachte griffier, […]
17 september, 2014

LVR stelt art. 43-vragen met verzoek om uitstel beslissing Decathlon

Aan de griffier van de Gemeente Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond Roermond, 10 september 2014 Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 RvO betreffende Declathon Geachte griffier, […]
15 september, 2014

LVR stelt art. 43-vragen inzake luiden noodklok wethouder Smitsmans over Jeugdhulp

Zie hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.   Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 13 […]
8 september, 2014

LVR brengt lokale partijen naar de Provincie

Op 18 maart 2015 worden in Limburg de leden van de Provinciale Staten gekozen. De Liberale Volkspartij Roermond (LVR) vindt het belangrijk dat er op 18 […]