fractie

Voor de raadsvergadering van 3 juli stond de verordening leerlingenvervoer op de agenda. Voor de wethouder een technische aanpassing volgens de wet, maar voor de LVR toch een groot struikelblok. Hierover was de LVR geïnformeerd door zeer verontruste ouders en had zij ook een mailwisseling ontvangen tussen een ouder en de directeur van SBO De Balans. In februari 2014 is namelijk een nieuwe aanbesteding uitgeschreven die is ‘gewonnen’ door Van de Munckhof. De huidige vervoerders Litax en Wolters reden nog met 3 bussen met chauffeur en begeleiding, de nieuwe uitvoerder mag van de gemeente met 2 bussen zonder begeleiding de leerlingen vervoeren. Er moet immers al in 2014 50.000 euro bespaard worden (daar waar in 2013 nog een ton overschrijding van het budget was). De reistijden voor kinderen zijn opgerekt van 50 naar 90 minuten v.v. en door het ontbreken van begeleiding komt de sociale en fysieke veiligheid van de kinderen, die allemaal naar speciaal onderwijs gaan, in het gedrang komt. Geen rust op weg naar school betekent ook geen rust in de klas. En dat terwijl deze kinderen juist veel behoefte hebben aan rust, stabiliteit en regelmaat. Voor gezinnen heeft deze wijziging grote impact. Ook de directeur van SBO De Balans gaf aan dat haar voorkeur uitgaat naar kleinere bussen met begeleiding en kortere reistijden, maar de gemeente heeft hierover geen overleg gevoerd met de scholen.

 

De wethouder heeft in de raadsvergadering moeten beloven met de nieuwe vervoerder in overleg te treden over de langere maximale reistijden en het ontbreken van de begeleiding. De uitkomsten hiervan worden besproken in de commissievergadering in september.  Daarbij heeft de LVR een dringend appél gedaan om al voor de start van het nieuwe schooljaar aanpassingen te doen, zodat er geen ongelukken gebeuren.

DDL-20140705-Zorgen vervoer leerlingen

5 juli, 2014

LVR wil voor nieuw schooljaar wijziging in leerlingenvervoer

Voor de raadsvergadering van 3 juli stond de verordening leerlingenvervoer op de agenda. Voor de wethouder een technische aanpassing volgens de wet, maar voor de LVR […]
5 juli, 2014

LVR stelt opnieuw betalingstermijnen BsGW aan de kaak

Afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering heeft de LVR wederom het nieuwe beleid rondom de betalingstermijnen voor gemeentelijke belastingen aan de kaak gesteld. De termijnen voor betaling […]
1 juli, 2014

motie: ECI

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 3 juli 2014, Overwegende dat: de berichtgeving in de media over de exploitatie van de […]
25 juni, 2014

LVR stelt art. 43-vragen over inhuur personeel bij de gemeente

Aan de griffier van de Gemeente Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 25 juni 2014   Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 RvO betreffende inhuur […]