fractie

Via de griffie is vandaag, 6 juni, de brief bij de LVR-fractie gekomen, waarin de commissie benoembaarheid wethouders ingaat op haar motieven bij het opstellen van het verslag en uitspreekt dat ze de gang van zaken betreurt. Daarnaast vraagt de commissie om officieel van haar taak ontheven te worden.

 

Lees hier de brief van voorzitter van de commissie benoembaarheid wethouders, Dirk Franssen.

6 juni, 2014

Brief aftreden commissie benoembaarheid wethouders

Via de griffie is vandaag, 6 juni, de brief bij de LVR-fractie gekomen, waarin de commissie benoembaarheid wethouders ingaat op haar motieven bij het opstellen van […]
5 juni, 2014

Beschouwing coalitieakkoord raadsvergadering 5 juni 2014

Op 5 juni is de nieuwe coalitie geïnstalleerd. Namens de LVR heeft Jan Puper het woord gevoerd tijdens de beschouwing op het coalitieakkoord. De volledige bijdrage […]
5 juni, 2014

LVR stelt vragen over enorme daling Roermond in top 50 gemeenten

Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AK Roermond Roermond, 4 juni 2014   Geachte griffier,   In het verleden stond Roermond bekend om […]
26 mei, 2014

LVR stelt vragen over mogelijke meerkosten afvalverwerking door afvalscheiding

Aan de griffier van de Gemeente Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond   Roermond, 25 mei 2014 2014   Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 RvO betreffende […]