fractie

Jos van Rey was uitgenodigd voor Tros Kamerbreed. Omdat het de laatste tijd alleen om de ‘poppetjes’ gaat en niet om de inhoud, hebben we vandaag aan Tros Kamerbreed doorgegeven dat Jan Puper komt, zodat het vooral over de inhoud kan gaan. Jan heeft de mail naar Tros alsvolgt opgesteld:

 

“De debatten en discussies m.b.t. de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn  tot nu  vooral op het verleden gefixeerd en soms ook speciaal op dhr. Van Rey. Dat doet geen recht aan een echt verkiezingsdebat. Om te voorkomen dat het debat in uw uitzending een herhaling wordt van hetgeen eerder is gezegd, vaardigt de LVR Jan Puper af naar uw programma. Jan Puper is de twee laatste raadsperioden vice fractievoorzitter van eerst  de VVD en nu LVR. In beleidszaken die u in uw programma  aan de orde wilt stellen, is hij zeer ter zake deskundig.”

 

Tros Kamerbreed heeft echter gereageerd met „alleen Jos van Rey is uitgenodigd. Jos van Rey komt of helemaal niemand van de LVR”. Jan Puper heeft onderstaand bericht gestuurd naar Tros Kamerbreed naar aanleiding van hun reactie:

 

Geachte mevrouw Roelien Akse,

Vanmiddag om 15.02 heb ik u per mail een bericht gestuurd aangaande uw uitzending van morgen.

Om 15.31 heeft u mij gebeld en uw teleurstelling uitgesproken over het feit dat de heer van Rey morgen niet in uw programma verschijnt/optreedt.

Volgens afspraak heb ik nogmaals de heer van Rey benaderd en hem ook medegedeeld dat u namens de LVR alleen de heer van Rey in uw programma wenst en geen andere LVR kandidaat.

U zie letterlijk tegen mij: “de heer van Rey of anders niemand van de LVR”.

Na het contact met de heer van Rey, wat ik zojuist heb gehad om precies te zijn om 18.00 uur, kan ik u mededelen dat de heer van Rey bij zijn standpunt blijft.

De heer van Rey is bereid om na de verkiezingen in uw programma te verschijnen.

Mijn eerdere toezegging aan u om in uw programma van morgen namens de LVR te praten over ons verkiezingsprogramma blijft volledig overeind.

 

Groet,

Jan Puper

14 maart, 2014

LVR teleurgesteld over opstelling Tros Kamerbreed

Jos van Rey was uitgenodigd voor Tros Kamerbreed. Omdat het de laatste tijd alleen om de ‘poppetjes’ gaat en niet om de inhoud, hebben we vandaag […]
11 maart, 2014

Stembureautaxi en campagnehuis

Niet in de gelegenheid te stemmen? De LVR zet op 19 maart een stembureautaxi in.  Bent u niet in de gelegenheid om te stemmen op 19 […]
11 maart, 2014

Algemene Ledenvergadering 11 maart

Vlak voor de verkiezingen willen we jullie graag nog een keer uitnodigen voor een ledenvergadering. Iedereen is van harte welkom. Datum:        11 maart 2014 Locatie:       Zalencentrum […]
7 maart, 2014

LVR maakt verkiezingsprogramma inzichtelijk in kaart

De Liberale Volkspartij Roermond (LVR) heeft haar verkiezingsprogramma met veel zorg samengesteld. Om dit verkiezingsprogramma beter inzichtelijk en duidelijk te maken voor alle inwoners in de […]