fractie

Met ongenoegen heeft de LVR-fractie kennis genomen van het besluit van de Burgemeester en Wethouders van Roermond om het tankstation aan de Maasbrug om zeep te helpen.

Het tankstation mag per 1 januari 2020 noch op de huidige locatie noch op de door de exploitant aangekochte grond bij de afslag De Weert (oude Zichtverzekeringskantoor) aan de N280 haar diensten aanbieden. Dit terwijl het College van B&W in 2012 nog een principemedewerking heeft verleend om het tankstation hiernaartoe te verplaatsen! De LVR-fractie heeft de afgelopen jaren in relatie tot het project N280 op gezette tijden aandacht gevraagd voor deze situatie, maar steeds gaf het college van B&W niet thuis. Men kwam niet met oplossingen en schoof het besluit doelbewust steeds naar achteren door met nu dit dramatische resultaat.

Met dit besluit laat Roermond zien dat het onbetrouwbaar is en haar afspraken niet nakomt.

Alles overwegende zal de LVR het College van B&W oproepen dit besluit te herzien en te komen tot een voor ieder aanvaardbare oplossing. Zo niet, zal de LVR zelf met een initiatiefvoorstel komen.

11 juni, 2019

PERSBERICHT – Tankstation Maasbrug

Met ongenoegen heeft de LVR-fractie kennis genomen van het besluit van de Burgemeester en Wethouders van Roermond om het tankstation aan de Maasbrug om zeep te […]
14 mei, 2019

Art. 43-vragen scootmobiel dhr. Leenheer

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040AX Roermond                Roermond, 14 mei 2019 Betreft: Schriftelijke vragen […]
7 maart, 2019

Art. 43-vragen inzake datalek

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen. Aande griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040AX Roermond                                                                                                                                         Roermond,7 maart 2019 Betreft: Schriftelijke vragen […]
6 maart, 2019

Art. 43-vragen inzake AD Misdaadmeter

Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. AD misdaadmeter Geacht College van B&W van Roermond, […]