fractie

Het college heeft de gemeenteraadsleden geïnformeerd over het vertrek uit actieve dienst van een flink aantal van onze ambtenaren. Zij maken vrijwillig gebruik van een vroegpensioenregeling per 1 januari 2014 en 1 januari 2015. Verschillende van de vetrekkende ambtenaren hebben nog vakantie – of verlofdagen tegoed waardoor een enkele al fysiek vertrokken is en anderen binnen een paar dagen of enkele weken ook voor de laatste keer de deur van de gemeentekantoren achter zich dichttrekken.

 

Wij als fractie van de Liberale Volkspartij Roermond weten niet precies wie de vertrekkende ambtenaren zijn. Sommigen van hen hebben ons de laatste dagen wel geïnformeerd over het aanstaande vertrek. Door deze per mail aan u verstuurde brief spreken wij onze teleurstelling uit over het feit dat wij als raad- of commissieleden tot nu geen gelegenheid geboden hebben gekregen afscheid te nemen van deze ambtenaren. Zij hebben in hun werkzaamheden ook ons met raad bijgestaan.

 

Daarom verzoeken wij uw college een moment te organiseren waar wij als raad– en commissieleden wel op gepaste wijze van deze ambtenaren afscheid kunnen nemen.

 

Uw reactie zien wij spoedig tegemoet.

 

Groet,

Namens de raad – en commissieleden van de Liberale Volkspartij Roermond

Jan Puper

 

27 november, 2013

Brief aan het college over vertrekkende ambtenaren

Het college heeft de gemeenteraadsleden geïnformeerd over het vertrek uit actieve dienst van een flink aantal van onze ambtenaren. Zij maken vrijwillig gebruik van een vroegpensioenregeling per […]
25 november, 2013

Art. 43-vragen over decentralisatie Jeugdzorg

Geachte griffier,   Hierbij verzoeken wij U bijgaande vragen ex.art 43 Reglement van Orde van de gemeenteraad van Roermond door te leiden naar het college van […]
20 november, 2013

Eerste Algemene Ledenvergadering op 25 november 2013

Een nieuwe partij vraagt een hoop voorbereiding en organisatie. We hebben dat allemaal in gang gezet en dat in de tijd dat ook het verkiezingsprogramma geschreven […]
20 november, 2013

art.43-vragen betreffende de WOZ-waardebepaling

Geachte griffier, Hierbij verzoeken wij u bijgaande vragen ex art.43 R.v.O. door te leiden naar het college van B&W.   Inleiding: Via de landelijke media hebben […]