Beschouwing coalitieakkoord raadsvergadering 5 juni 2014

LVR stelt vragen over enorme daling Roermond in top 50 gemeenten
5 juni, 2014
Brief aftreden commissie benoembaarheid wethouders
6 juni, 2014

Beschouwing coalitieakkoord raadsvergadering 5 juni 2014

Op 5 juni is de nieuwe coalitie geïnstalleerd. Namens de LVR heeft Jan Puper het woord gevoerd tijdens de beschouwing op het coalitieakkoord.

De volledige bijdrage is hier integraal geplaatst, zodat iedereen er kennis van kan nemen.