Beschouwing Westrom raadsvergadering 13 juli 2017

Overzicht moties en amendementen raadsvergadering 13 juli 2017
14 juli, 2017
Art. 43-vragen tijdelijke op- en afrit N280
24 juli, 2017

Beschouwing Westrom raadsvergadering 13 juli 2017

Ziek zijn, beter worden.

Met deze titel geeft de LVR haar gevoelens goed weer over de omstandigheden waarin Westrom met al haar medewerkers is komen te verkeren.
Er is de laatste jaren veel niet goed gegaan. Niet alleen op het niveau van directie en bestuur, ook de gemeenteraden hebben te weinig aandacht geschonken hoe het er bij Westrom aan toe ging. Wij werden vooral bezig gehouden met het proces van de voorgenomen fusie met de Risse groep en hebben te weinig oog gehad wat er in tussentijd bij Westrom is misgegaan.
Toen de fusie met de Risse groep werd afgeblazen, werden wij door medewerkers van Westrom, ten dele ook door het bestuur en directie geïnformeerd wat er in het bedrijf werkelijk aan te hand was. Hoe de werkomstandigheden waren en hoe het er organisatorisch en financieel voorstond.
Wij werden met een harde klap geconfronteerd met een werkelijkheid die wij eerder niet voor mogelijk hadden gehouden. Wij kunnen nog lang en breed praten hoe het gekomen is, belangrijker is wat wij als gemeenteraad gaan doen in de toekomst.
Allereerst moeten de werkverhoudingen sterk verbeterd worden, de rust op de werkvloer moet terugkeren. Daarnaast moet de bestaande overeenkomst van de 5 gemeenten die in Westrom participeren, in politiek jargon heet dat de Wet Gemeenschappelijke Regeling Westrom, sterk verbeterd worden. Deze regeling is bijna 20 jaar oud en voldoet absoluut niet meer. Dit laatste ook door de vele wetswijzigingen die de centrale overheid heeft doorgevoerd. Dan moet er een duidelijk business plan worden opgesteld voor het SW deel van Westrom, maar ook voor het re-integratie deel van de Westrom activiteiten.
Veranderingen en aanpassingen te veel om in een kort stukje te beschrijven. Wat wel duidelijk is, de gemeenteraad van Roermond heeft haar verantwoordelijkheid genomen en gaat zich op korte termijn met bovenstaande punten heel actief bemoeien. Wij willen dat niet alleen doen en zoeken dus ook contacten met onze collega’s in de andere gemeenteraden.
Wij willen iedereen die bij Westrom betrokken is, als medewerkers, leidinggevende, besturen en ook al die mensen die Westrom en haar medewerkers een warm hart toe dragen informeren.
Het is niet goed gegaan, een dure les, maar het zal anders gaan, dat heeft de gemeenteraad unaniem besloten.

LVR fractie.

P.S. De LVR leden in de commissie Burgers en Samenleving zijn Lieke van Hal, Dré Peters, Rob Jennekens en Jan Puper. Heeft u ons te melden, doe dat dan.