Bestuur

Roermond, 2 november 2021

 PERSBERICHT

Uitbreiding kandidatenlijst met 25 personen!

Een kandidatenlijst met een afspiegeling uit de gehele samenleving én heel Roermond!

Dinsdag 2 november vond de 2e Algemene Ledenvergadering van de LVR in 2021 plaats. De ALV stond geheel in het teken van de verkiezingen voor de Gemeenteraad in maart 2022. Er werd door het grote aantal aanwezige leden met partijbestuur en raadsfractie over het verkiezingsprogramma gesproken.

Ook een verdere invulling van de kandidatenlijst stond op de agenda. In het bijzonder werd stil gestaan bij het afscheid van 2 zeer gewaardeerde LVR-raadsleden. Lieke van der Stelt en Kadri Sogukcesme keren, na jarenlange inzet voor de LVR en de Roermondse samenleving, niet terug op de kandidatenlijst voor de verkiezingen. Met applaus werd vanuit de leden een enorme dankbetuiging  aan hen overgebracht.

 

Uitbreiding kandidatenlijst:

Tijdens de ALV in juni werden Dré Peters en Dirk Franssen op plek 1 en 2 geplaatst en Jos van Rey tot lijstduwer benoemd. Ook spraken de leden uit dat Dirk Franssen namens de LVR de 1e kandidaat wethouder is, als de LVR na de verkiezingen bestuursverantwoordelijkheid gaat dragen. Tijdens de ALV vanavond, zijn 25 personen aan de kandidatenlijst toegevoegd. In volgorde zijn dit; 3) Bert Achten,

4) Sabine Maas, 5) Britt Pasaribu, 6) Aijiththan Loganathan, 7) Turgut Celebi, 8) Ben Peters, 9) Shano Shaaban, 10) Inge Hodselmans, 11) Mark Schlicher, 12) Sabrina Keuren, 13) Martijn Blom, 14) Joyce Schreurs, 15) Jim Schuman, 16) Charles Boom, 18) Patrick Gerets, 19) Perry Geraedts, 20) Dylan Tobben, 21) Tonny Balendonck, 22) Joris van den Bergh, 23) Piet Masolijn, 24) Marcel Strijbos, 25) Rob Jennekens, 26) Wim Einig, 27) Bernard Timmermans, 29) Jan Puper. Plek 17 en 28 zijn opengelaten omdat er nog verkennende gesprekken worden gevoerd om de kandidatenlijst mogelijk nog verder uit te breiden.

 

Verkiezingsprogramma:

De slogan waar de LVR de verkiezingen mee ingaat is “Liefde voor Roermond”. Niet voor niets de 3 letters van onze partijnaam, maar daarmee ook tekenend over hoe de LVR in de samenleving staat. Altijd klaar staan voor inwoners en ondernemers van onze prachtige stad, altijd opererend vanuit wat goed is voor onze inwoners en ondernemers. Vanuit deze slogan zijn er diverse thema’s aan de leden voorgelegd. Deze thema’s zijn flink uitgediept en de leden hebben het mandaat aan het partijbestuur en fractiebestuur gegeven, om de thema’s en conceptteksten verder uit te werken tot een definitief verkiezingsprogramma.

 

Aan het einde van de vergadering constateerden de leden met groot applaus dat de ambitie om met een aansprekende kandidatenlijst en programma de verkiezingen in te gaan, naar tevredenheid is ingevuld.

 

 

Namens het partijbestuur, fractiebestuur en de ALV van de LVR,

 

Engelbert Toonen                     Dirk Franssen

Voorzitter                                Vicefractievoorzitter

2 november, 2021

Persbericht: Uitbreiding kandidatenlijst met 25 personen!

Roermond, 2 november 2021  PERSBERICHT Uitbreiding kandidatenlijst met 25 personen! Een kandidatenlijst met een afspiegeling uit de gehele samenleving én heel Roermond! Dinsdag 2 november vond […]
8 juni, 2021

Persbericht: Dré Peters en Dirk Franssen 1 en 2 op LVR-lijst verkiezingen 2022!

Roermond, 8 juni 2021,   Dré Peters en Dirk Franssen 1 en 2 op LVR-kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2022!Dré Peters lijsttrekker en Dirk Franssen 1e kandidaat wethouder. Vanavond […]
31 oktober, 2019

Agenda algemene ledenvergadering 21 november 2019

Graag nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering Agenda: Datum: 21 november 2019Aanvang: 19.30 uurLocatie: Cafe de Schuur – Hoofdstraat 2 6049 EB Herten 1. Opening  […]
13 juni, 2018

Agenda Algemene Ledenvergadering 13 juni 2018

Agenda:   Datum: 13 juni 2018 Aanvang: 19.30 uur Locatie: De Breer/De Velderie, Prins Bernardstraat 1, 6043 BG Roermond, Tel: 04475-336712   1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag ALV van 28 […]