Bestuur

Een nieuwe partij vraagt een hoop voorbereiding en organisatie. We hebben dat allemaal in gang gezet en dat in de tijd dat ook het verkiezingsprogramma geschreven en een goede kandidatenlijst samengesteld moet worden.

Reden dus voor de allereerste Algemene Ledenvergadering van de Liberale Volkspartij Roermond!
En wel op 25 november as. De vergadering start om 20.00 uur in het Forum (Elmpterweg 50, 6042 KL Roermond).

Op het programma staat:
– opening door de voorzitter
– organisatie van de partij
– samenstelling bestuur
– organisatie van financiën en verantwoordelijkheden
– oproep nieuwe bestuursleden
– actuele politiek
– kandidatenlijst
– verkiezingsprogramma
– rondvraag

Iedereen is van harte welkom!

20 november, 2013

Eerste Algemene Ledenvergadering op 25 november 2013

Een nieuwe partij vraagt een hoop voorbereiding en organisatie. We hebben dat allemaal in gang gezet en dat in de tijd dat ook het verkiezingsprogramma geschreven […]