Brief aftreden commissie benoembaarheid wethouders

Beschouwing coalitieakkoord raadsvergadering 5 juni 2014
5 juni, 2014
Brief aan (loco)burgemeester n.a.v. raadsvergadering 5 juni 2014
10 juni, 2014

Brief aftreden commissie benoembaarheid wethouders

Via de griffie is vandaag, 6 juni, de brief bij de LVR-fractie gekomen, waarin de commissie benoembaarheid wethouders ingaat op haar motieven bij het opstellen van het verslag en uitspreekt dat ze de gang van zaken betreurt. Daarnaast vraagt de commissie om officieel van haar taak ontheven te worden.

 

Lees hier de brief van voorzitter van de commissie benoembaarheid wethouders, Dirk Franssen.