Extra raadsvergadering 8 september 2016 inzake gevolgen zaak Jos van Rey voor gemeente

Verzoek tot agendering wijziging samenwerking sociaal domein tijdens Commissie BS op 27 september as.
1 september, 2016
Art. 43-vragen problemen leerlingenvervoer
12 september, 2016

Extra raadsvergadering 8 september 2016 inzake gevolgen zaak Jos van Rey voor gemeente

Gisteravond, 8 september, heeft de extra raadsvergadering plaatsgevonden over de gevolgen van het voorlopige vonnis in de zaak Van Rey/Schreurs/Van Pol voor de gemeente Roermond. De insteek van de coalitie, op wiens verzoek deze extra raadsvergadering plaatsvond, was om het te hebben over de gevolgen van het vonnis voor het bestuur van onze stad, de bestuurscultuur en de wijze waarop we met elkaar de toekomst zien. Vooraf had de LVR-fractie aangegeven dat het geen tribunaal jegens de heer Van Rey en/of een 2e rechtszitting mocht worden en als dat wel gebeurde dat de LVR-fractie voltallig de Raadzaal zou verlaten. Hoewel de heer Breugelmans namens de voltallige coalitie wel degelijk zijn woordvoering begon met een tribunaal en zelfs een verzoek tot aftreden van de heer Van Rey, heeft de LVR toch getracht om in het belang van de gemeente Roermond en haar inwoners een constructief debat te voeren. Het was echter bijna onmogelijk om een constructief debat te voeren vanwege de wijze waarop het debat werd gestart. Een debat over het bestuur van onze stad, de bestuurscultuur en de wijze waarop we met elkaar de toekomst zien was helemaal onmogelijk omdat behoudens een enkele interruptie, niemand van de coalitie deelnam aan het debat en alleen de heer Breugelmans namens de coalitie en het CDA het woord voerde.
Ondanks dit alles heeft de LVR-fractie de Raadzaal niet verlaten en zelfs met 4 woordvoerders deelgenomen aan het debat. Het door de coalitie gewenste aftreden van de heer Van Rey is voor de LVR onbestaanbaar.
Deze eis is buitenproportioneel en is conform de wet in combinatie met het niet onherroepelijke vonnis van de rechter niet uitgesproken en onmogelijk. De heer Van Rey is gekozen door meer dan 3.000 Roermondenaren en hij wil zijn werk voor Roermond en haar inwoners graag voortzetten. De LVR steunt hem daar van harte in.
Lees hier ook de woordvoering van Dré Peters, fractievoorzitter van de LVR.