Faciliteer Roermondse (horeca-)ondernemers!

Art. 43-vragen ondersteuning ondernemers
28 april, 2020
Art. 43-vragen Coronafonds
8 juni, 2020

Faciliteer Roermondse (horeca-)ondernemers!

Bied juist nu ook fysieke ruimte om te ondernemen!


Met alleen geld kom je er namelijk niet, je moet ook plannen hebben!

Op 7 mei zou de Raadsvergadering plaatsvinden waar de LVR-motie van Dirk Franssen en Jos van Rey over ondersteuning (horeca-)ondernemers, mede ingediend door de VVD en SP, geagendeerd stond. Voorafgaand hebben wij hieromtrent ook vragen gesteld welke onlangs zijn beantwoord. De Raad werd vlak voor de vergadering nog verrast door twee brieven van het college van B&W omtrent de Coronacrisis. Eerst met de financiële gevolgen (vooralsnog ingeschat 6,5 miljoen euro in 2020 en 2021 samen) en toen met het Coronafonds van 5 miljoen euro. Alles bij elkaar 11,5 miljoen euro zonder dat er uitleg kwam of er plannen werden gepresenteerd. Op 28 mei 2020 mag de Raad daar over spreken, maar het college van B&W kondigde aan niet te wachten en al aan de slag te gaan. En dat terwijl de Raad het hoogste orgaan van de stad is en het budgetrecht heeft. Vandaag stond er een artikel in Dagblad De Limburger met een ander onderwerp, namelijk Steelhaven, maar waarin ook de financiële problemen van de gemeente Roermond in een paar regels werden blootgelegd. De LVR waarschuwt al jaren voor het steeds lagere niveau van de algemene reserve.

Wij willen niet weer voor de Raadsvergadering van 14 mei verrast worden met brieven van het college van B&W. Om daarnaast ook de collegeleden alvast te laten (voor)denken, zodat we bij de behandeling van de motie geen nietszeggende antwoorden krijgen, delen we enkele standpunten. Voor de uitvoering geldt “niet door lastige vergunning-procedures, maar door gewoon samen goede afspraken te maken”. Het dient uiteraard veilig en werkbaar te zijn, maar wij zien absoluut mogelijkheden. De landelijke Corona-regels dienen natuurlijk in acht te worden genomen.
Met alleen geld kom je er naar onze mening namelijk niet, je moet ook plannen hebben!!

  • Toestaan dat de (horeca-)ondernemers op pleinen hun terrassen maximaal mogen uitbreiden.
    Dit geldt voor alle pleinen in Roermond, dus niet alleen het stadscentrum maar ook in de kerkdorpen zoals bijvoorbeeld Swalmen, Herten, Boukoul, Asenray, etc…
  • Op ruimtelijke oppervlakten in Roermond niet zijnde de pleinen en in de nabije omgeving van de (horeca-)ondernemers, gebruik voor terrassen toestaan. Bijvoorbeeld op brede trottoirs die breder zijn dan de vereiste loopstrook of groenstroken, parkeerplekken/-stroken, etc…
  • In verkeersluwe straten waar (tijdelijk) eenrichtingsverkeer kan, gebruik voor terrassen toestaan.
  • Minimaal één weekend per maand (nader uitwerken, eventueel nog meer weekenden) de Roerkade/ Roersingel op vrijdagavond én op zaterdagavond én op zondagmiddag afsluiten voor het autoverkeer zoals dat ook tijdens bijvoorbeeld de Vastelaovend gebeurt. Die ruimte kan door de (horeca-)ondernemers ter plekke weer maximaal gebruikt worden voor terrassen.
  • Looproutes in de binnenstad maken die logisch zijn en zodanig vormgeven dat rondom die looproutes ondernemers ook buiten hun pand gebruik kunnen maken van de aanwezige ruimte om bijvoorbeeld zaken uit te stallen of te verkopen.

Namens de LVR-fractie,