Geen categorie

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 11 juni 2020

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. politiegeweld Roermond

Geacht College,


Een nieuw wetsvoorstel over politiegeweld (Geweldsaanwending opsporingsambtenaar) dat nu in de Eerste Kamer ligt, geeft de politie ruime bevoegdheden om geweld toe te passen. Om beter te kunnen beoordelen hoe het gesteld is met mogelijk door de politie toegepast geweld hebben we data nodig die nu niet publiek toegankelijk zijn en die juist op lokaal niveau verzameld kunnen worden. Wij verzoeken u daarom antwoord te geven op de volgende vragen, en om de ontwikkelingen over de jaren heen te kunnen beoordelen ontvangen wij graag de antwoorden op de gestelde vragen voor de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019. 

  1. Hebben er burgers in Roermond bij de politie aangifte gedaan van geweldsgebruik door agenten onder diensttijd? Zo ja, hoeveel?
  2. Hebben er burgers in Roermond bij de politie aangifte gedaan van discriminatie door agenten onder diensttijd? Zo ja, hoeveel?
  3. Zijn er aangiftes gedaan vanwege discriminatie en/of geweldsgebruik door agenten onder diensttijd? Zo ja, hoeveel?
  4. Heeft het Openbaar Ministerie in het arrondissement Limburg aangiftes vanwege discriminatie en/of geweldsgebruik door agenten onder diensttijd beoordeeld? Zo ja, hoeveel?
  5. Zijn er agenten van het basisteam Roermond vanwege discriminatie en/of geweldsgebruik onder diensttijd voorgeleid als verdachte bij de rechter? Zo ja, hoeveel?
  6. Zijn er agenten van het basisteam Roermond vanwege discriminatie en/of geweldsgebruik onder diensttijd veroordeeld? Zo ja hoeveel?
  7. Zijn er agenten van het basisteam Roermond die vanwege discriminatie en/of geweldsgebruik onder diensttijd een onvoorwaardelijke straf opgelegd gekregen? Zo ja, hoeveel?
  8. Het komt landelijk voor dat de politie aangiftes tegen politieagenten niet opneemt en burgers verwijst naar de klachtenprocedure. Welke instructies krijgen agenten in Roermond hiervoor? En op welke wijze worden agenten gesanctioneerd als een aangifte niet wordt opgenomen?
  9. Is er een interne ‘klokkenluiders’ regeling voor agenten zodat er intern gemeld kan worden als andere collega’s discriminerend of racistisch gedrag aantonen (zowel intern als extern)? Zo ja, hoe zit die regeling in elkaar en hoevaak is er gebruik van gemaakt? En wat is het gevolg van de gemaakte meldingen?
  10. Zijn er ook vergelijkbare cijfers beschikbaar inzake stadstoezicht/BOA’s? Zo ja, dan zouden we deze ook graag ontvangen.

Hoogachtend,

Selami Coskun (DENK)

Aijiththan Loganathan (LVR)

Kadri Sogukcesme (LVR) 

Turgut Celebi (LVR) 

Dré Peters (LVR)

Jos van Rey (LVR)
Bert Achten (LVR)

Ben Peters (LVR)
Lieke van Hal (LVR)

Dirk Franssen (LVR) 

Gerard Nizet (SP)

11 juni, 2020

Art. 43-vragen politiegeweld Roermond

Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond   Roermond, 11 juni 2020   Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. politiegeweld Roermond […]
16 maart, 2020

Art. 43-vragen economische effecten Corona-crisis

Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond   Roermond, 13 maart 2020   Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. “economische effecten […]
14 januari, 2020

Art. 43-vragen winkeltijdenverordening

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. “winkeltijdenverordening 
 Geacht College,    de […]
7 oktober, 2019

Art. 43 vervolgvragen auto-inbraken parkeergarages

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen. Aan de griffier van de gemeenteraad RoermondPostbus 9006040 AX Roermond                                                                                                                  Roermond, 1 oktober 2019 […]