LVR dient motie in bij raadsvergadering 19 december over ongelijke behandeling parkeerregime

LVR herinnert College van B&W nogmaals aan transitie Jeugdzorg
9 december, 2013
LVR dient amendementen in over belastingverordeningen tijdens raadsvergadering 19 december
18 december, 2013

LVR dient motie in bij raadsvergadering 19 december over ongelijke behandeling parkeerregime

De LVR dient, gesteund door de BBR, tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar een motie in tegen de ongelijke behandeling die de gemeente hanteert voor het parkeerregime in de binnenstad.

Bewoners van de binnenstad hebben een brief ontvangen dat, indien ze een eerste auto die niet vergunningsplichtig is door wijze van plaatsing bijvoorbeeld op eigen terrein, ze voor de tweede auto die wel in de binnenstad staat, toch het bedrag moeten betalen alsof het een tweede parkeervergunning betreft. Dus tegen het hogere tarief voor de tweede auto. Dit is in strijd met een motie door de coalitie die eerder is aangenomen, waarbij duidelijk wordt aangegeven dat het bedrag voor de tweede vergunning hoger is en niet het bedrag voor de tweede auto. Zeker niet als de eerste auto niet vergunningsplichtig is.

 

Lees hier de motie die de LVR tijdens de raadsvergadering op 19 december indient.