LVR heropent meldpunt BsGW

In 2013 heeft de LVR een meldpunt gehad voor inwoners die problemen hadden met de communicatie met BsGW over de gemeentelijke belastingen. Veel inwoners hebben daar gebruik van gemaakt en in aardig wat gevallen heeft de LVR ook echt iets kunnen betekenen voor deze inwoners. Ook nu zijn fractieleden van de LVR druk in de weer met inwoners die tegen problemen aanlopen met BsGW.

Tijdens het vaststellen van de belastingverordening 2014 heeft de LVR een amendement ingediend over de betalingstermijnen per acceptgiro bij BsGW. Dit amendement is helaas niet gesteund door de andere partijen, op BBR na. 31 maart heeft de LVR hier opnieuw vragen over gesteld. De betaling per acceptgiro is namelijk teruggebracht van vier keer per jaar, gelijkelijk verdeeld over het jaar, naar twee keer per jaar in twee opeenvolgende maanden. Daarnaast is de inning van de WOZ gecombineerd met de Waterschapsbelasting, waardoor de rekening hoger uitvalt, zeker als die in twee keer in twee opeenvolgende maanden voldaan moet worden. Veel gezinnen die bewust kiezen voor betaling per acceptgiro in plaats van via automatische incasso (wat wel in tien termijnen wordt afgeschreven) om meer grip te hebben op hun betalingsgedrag. Zij komen daardoor mogelijk in financiële moeilijkheden. Het is helaas op dit moment niet mogelijk om voor 2014 nog iets te doen aan de betalingstermijnen. Daar waar we wel invloed kunnen uitoefenen op de betalingstermijnen voor 2015, zullen we dat zeker niet nalaten!

Dat op dit moment geen instrumenten voorhanden zijn om de betalingstermijnen aan te passen, staat niet in de weg voor de fractieleden van de LVR om inwoners die door de betalingstermijnen of andere vraagstukken tegen problemen aanlopen, te helpen dit probleem op te lossen. Hebt u een vraagstuk over BsGW, stuurt u dan een e-mail met daarin uitleg over het vraagstuk naar info@liberalevolkspartijroermond.nl. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden, zodat we contact met u kunnen zoeken.