LVR stelt art. 43-vragen over autobranden Maasniel

Lees hier de antwoorden van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Roermond, 11 januari 2015

 

Betreft: Alweer autobrand in Maasniel

 

Geachte griffier,

 

Hierdoor verzoeken wij u onderstaande vragen ex. Art. 43 Reglement van Orde van de gemeenteraad van Roermond door te leiden naar het college van B&W.

 

Inleiding

In de Roermondse wijk Maasniel is in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw een auto in vlammen opgegaan. De auto stond geparkeerd aan de Pastoor Ramakerstraat te Roermond, rond half drie brak er brand uit. De oorzaak van de brand is ons niet bekend gemaakt, mogelijk dat het gaat om brandstichting. De laatste tijd zijn er verschillende auto’s door brandstichting uitgebrand in de wijk.

 

Vorenstaande leidt tot de volgende vragen:

 1. Wat is er in deze wijk van Roermond aan de hand, waarom vallen er op korte termijn diverse autobranden te noteren?
 2. Hoe is het toezicht van de politie/stadstoezicht geregeld naar aanleiding van de vorige branden?
 3. Is er aanleiding om te kunnen constateren dat we hier te maken hebben met wellicht een pyromaan?
 4. Zijn er oorzaken aan te wijzen die aanleiding geven om een en ander snel tot een oplossing te brengen?
 5. Is naar aanleiding van deze voorvallen extra politietoezicht/stadstoezicht ingezet?
 6. Ingeval een negatief antwoord, bent u van plan zulks toe te zeggen?
 7. Is er inmiddels onderzoek gedaan naar de mogelijke achtergronden van deze branden?
 8. Voorziet u een trend in deze autobranden die zich kunnen uitbreiden wellicht ook naar de overige wijken in Roermond?
 9. Hoeveel autobranden kunnen we noteren in het jaar 2013, 2014 en 2015 in Roermond?
 10. In welke wijken hebben deze zich voorgedaan?
 11. Is er een samenhang te constateren door de manier waarop deze branden zijn ontstaan en is daar lering uit te trekken om zulks in de toekomst mogelijk te voorkomen?
 12. Bent u zich bewust van het feit dat een autobrand niet alleen de bezitter/eigenaar schade toebrengt maar ook een verhoogd gevaar voor de omwonenden/omgeving oplevert?
 13. En tot slot: wat zijn acties die er worden ingezet om zulks te voorkomen?

 

 

Wij vernemen graag van het college op korte termijn!

 

Namens de LVR-fractie

Hay Hutjens, raadslid LVR

Bert Achten, raadslid LVR