LVR stelt Art. 43-vragen over de Winterbreak

Lees hier het antwoord van de gemeente op onderstaande vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 14 januari 2015

 

Betreft:  schriftelijke vragen art. 43 RvO, Winterbreak

 

Geachte griffier,

 

Ik verzoek u deze brief met schriftelijke vragen op basis van artikel 43 RvO door te leiden naar het college van B&W.

 

Inleiding

Met veel bombarie werd in september 2014 het evenement Kerst met de Zandtovenaar aangekondigd, in combinatie met een “nieuw, modern, kwalitatief hoogwaardig gevarieerd winterevenement Roermond Winterbreak”. Beide evenementen zouden goed combineren en elkaar versterken, zo staat in de raadsinformatiebrief van 19 september 2014. Naast facilitaire ondersteuning door Citymanagement zou de gemeente 50.000 euro bijdragen.

 

Inmiddels, vier maanden verder, weten we beter. Het aantal toeschouwers bij Kerst met de Zandtovenaar viel tegen en Roermond Winterbreak werd een flop. Dagblad De Limburg berichtte erover op 13 januari 2015. In dit artikel werd tevens gezegd dat de evenementencoördinator van Citymanagement inmiddels het veld heeft moeten ruimen. Verder lezen we in de krant dat de gemeente, naast het subsidie van 50.000 euro, voor Kerst met de Zandtovenaar 20.000 euro aan diensten in natura heeft bijgedragen en een subsidie voor Roermond Winterbreak van 110.000 euro heeft verleend en dit terwijl het maximumsubsidie voor bovenregionale evenementen 30.000 euro bedraagt.

Vragen 

  1. Kloppen de bedragen die hierboven genoemd zijn? Wat was er van te voren aan uitgaven (subsidie + bijdragen in natura) voor beide evenementen begroot en wat is het uiteindelijk geworden?
  2. Waarom bent u afgeweken van het normaal gehanteerde subsidieplafond van 30.000 euro voor bovenregionale evenementen?
  3. Is met deze beide evenementen niet een veel te grote broek aangetrokken en wie draagt hiervoor de verantwoordelijkheid? Wat is in deze de rol van de wethouder EZ?
  4. Wanneer kan de raad een gedegen evaluatie tegemoet zien?
  5. In hoeverre heeft het college, als subsidieverlener, beide evenementen gevolgd en op welke momenten en hoe heeft u bijgestuurd?
  6. Klopt het dat de evenementencoördinator vanwege het fiasco met Winterbreak aan de kant is gezet en wat zijn de eventuele financiële consequenties hiervan, zowel voor het Citymanagement als voor de gemeente?

 

Hoogachtend,

Dré Peters, Ben Peters, Jan Puper, Bert Achten, Lieke van der Stelt, Kadri Sogukcesme, Mo Derkaoui, Hay Hutjens en Dirk Franssen.