LVR stelt art. 43-vragen over studiereis naar Birmingham

Roermond, 2 september 2014

Betreft: schriftelijke vragen ex art.43 Reglement van Orde van de gemeenteraad Roermond

 

Geachte griffier,

 

Hierbij verzoeken wij u bijgaande vragen ex art.43 R.v.O. door te leiden naar het college van Burgemeester en Wethouders.

 

Huidig college van burgemeester en wethouders heeft weinig op met de actieve respectievelijk passieve informatieplicht.
Zo ook over de informatie aan de Raad inzake studiereis van enkele wethouders en ambtenaren naar Birmingham in Engeland.

De LVR-fractie heeft op woensdag 25 juni om 16.24 uur aan de Griffier gevraagd of er een raadsinformatiebrief was ontvangen inzake deze studiereis.
Ons verzoek is om 16.47 uur door de Griffier aan de gemeentesecretaris ter kennis gebracht en om 17.17 uur ontvangt de Griffie een raadsinformatiebrief!!!!

Conform art 43 onderstaande vragen:

  1. Waarom is pas na de vraag van LVR fractie een raadsinformatiebrief aan de Raad gezonden?
  2. Is het wel eens voorgekomen dat een raadsinformatiebrief over een buitenlandse dienstreis van Collegeleden en ambtenaren is verzonden aan de RAAD, ná vertrek?
  3. Waarom is besloten dat wethouder IJff niet mocht meegaan maar Wethouder Waajen Crins wel?
  4. Kan het college van BW verklaren waarom er uit Roermond 2 wethouders, tenminste 6 ambtenaren zijn meegegaan, terwijl er bv uit de gehele Parkstad alleen de RMO coördinator is meegegaan?
  5. Wilt u per meereizende functionaris aangeven nut en noodzaak waarom uitgenodigd?
  6. Wilt u een specificatie verstrekken van de reiskosten?
  7. Wanneer kan de gemeenteraad het verslag tegemoet zien?

 

Graag zo spoedig mogelijk (laten) beantwoorden.

 

Met vriendelijke groet,

Jos van Rey