LVR stelt vragen inzake geruchten over brand bij jachthaven

LVR stelt art. 43-vragen over autobranden Maasniel
12 januari, 2015
LVR stelt Art. 43-vragen over de Winterbreak
14 januari, 2015

LVR stelt vragen inzake geruchten over brand bij jachthaven

Roermond, 11 januari 2015

Geachte Griffier,

Wilt u onderstaande mail aan het college van B W zenden en vragen om per omgaande te antwoorden. Zijn dus geen Art. 43-vragen.

De LVR-fractie heeft vele vragen en zoals afgesproken tijdens fractievoorzittersoverleg  op 5 januari jl. wacht LVR fractie hiermee tot evaluatie begint, maar gezien aanhoudende geruchten/berichten stelt LVR onderstaande vragen/opmerkingen nu omdat die niet kunnen  wachten.

1) Klopt het dat tijdens de brand een helikopter(s) boven de brandhaard heeft gevlogen en juist door de turbulentie asbest in de binnenstad terecht het is gekomen?

2) Eerst een toelichting: vrijdagochtend zijn linten aangebracht in enkele straten zonder dat de bewoners/huurders/ondernemers op de hoogte waren.Telefonisch contact met callcenter en gemeente waren om 11.20 uur niet mogelijk. Om 11.45 uur waren callcenter en gemeente wel bereikbaar. Er kon echter niet direct een antwoord worden gegeven. Uiteindelijk werd vragenstellers duidelijk dat linten waren aangebracht omdat de “opruimers” dan maandag 12 januari as weten waar  gewerkt moet worden.
Dat cliënten als er linten hangen weg blijven, was blijkbaar over het hoofd gezien. Na enige tijd zijn de linten weggehaald.

Vragen:
Is het waar dat linten zijn opgehangen zonder “bewoners/ondernemersbrief?
Klopt het dat er een telefoonstoring is geweest om 11.20 uur?
Is het waar dat bellers als antwoord kregen: kijk maar op website?
Is het noodzakelijk om 72 uur van tevoren linten op te hangen waardoor ondernemers nog meer schade lijden.
Is het college bereid een andere manier van  werken te hanteren dus zonder linten?

Namens LVR fractieJos van Rey
Dirk Franssen
Bert Achten