LVR stelt vragen over betaling per acceptgiro voor WOZ en Waterschapsbelasting

LVR stelt vragen over arrestantenvoorziening Roermond
1 april, 2014
Formateur negeert uitspraak 7118 LVR-kiezers
2 april, 2014

LVR stelt vragen over betaling per acceptgiro voor WOZ en Waterschapsbelasting

Op 16 april jl. heeft de gemeente het antwoord geformuleerd op de door de LVR gestelde vragen.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond
Postbus 900
6041 AX Roermond

 

Roermond, 31 maart 2014 

 

Betreft:

Schriftelijke vragen art. 43 Reglement van Orde van de gemeenteraad Roermond betreffende betalingstermijnen per acceptgiro BsGW

 

Geachte griffier,

 

In december is in de commissie Bestuur & Middelen de belastingverordening 2014 aan de orde geweest. Inmiddels zijn de aanslagen van BsGW verzonden. Aanleiding voor de LVR om hier art. 43-vragen over te stellen.

 

Inleiding:

Sinds dit jaar verstuurt BsGW een gecombineerde rekening voor de WOZ en Waterschapsbelasting. Huizenbezitters die per automatische incasso betalen kunnen deze gecombineerde kostenpost in 10 termijnen betalen. Huizenbezitters die dit bedrag per acceptgiro willen voldoen, kunnen dat sinds dit jaar echter nog maar in 2 termijnen overmaken. Dat betekent dat voor veel mensen de kostenpost behoorlijk verhoogd wordt en de betalingstermijn gehalveerd. Dit heeft bij de LVR geleid tot klachten van inwoners van de gemeente.

 

De LVR wil daarom de volgende vragen stellen over dit onderwerp:

  1. Bent u het met de LVR eens dat deze halvering van de termijnen bij betaling per acceptgiro veel gezinnen in de problemen kan brengen?
  2. Veel mensen kiezen er bewust voor niet per automatische incasso te betalen om meer grip te krijgen op hun betalingsgedrag en/of omdat ze verminderd vertrouwen hebben in de banken. Bent u het met de LVR eens dat deze mensen door BsGW gestraft worden door de tweedeling in betalingstermijnen?
  3. De betalingsregeling voor huizenbezitters die niet in twee termijnen kunnen betalen is in 2014 versoepeld. Bent u met de LVR van mening dat iedereen ten allen tijde een betalingsregeling zou moeten kunnen treffen bij goede redenen, ook na 2014?
  4. Bent u het met de LVR eens dat de communicatie rondom het gecombineerd versturen van de WOZ en Waterschapsbelasting en de betalingstermijnen voor verbetering vatbaar is?
  5. Welke middelen heeft de gemeente om eventueel de betalingstermijnen voor automatische incasso en acceptgiro gelijk te trekken?

 

Hoogachtend,

 

Lieke van der Stelt

Raadslid van de Liberale Volkspartij Roermond