LVR stelt vragen over verkeerschaos in Roermond

LVR heropent meldpunt BsGW
22 april, 2014
LVR stelt vragen over verkoop pand van gemeente aan partner van raadslid SPR
21 mei, 2014

LVR stelt vragen over verkeerschaos in Roermond

Al sinds 29 april jl. stelt de LVR vragen over de verkeerschaos in Roermond. Onderstaande vragen zijn vandaag, 2 mei, verstuurd aan het college van B&W. Inmiddels heeft ook Roermond Dichtbij erover bericht.

 

Aan de griffier van de gemeenteraad
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 2 mei 2014

 

Betreft: schriftelijke vragen conform art. 43 RvO m.b.t. verkeerschaos Roermond

 

Voor wat betreft een volledige inleiding, verwijs ik naar de uitgebreide mailwisselingen vanaf 29 april jl. t/m hedenochtend. Hierin breng ik namens de LVR-fractie verontruste signalen over die wij hebben ontvangen van burgers, bezoekers en naar aanleiding van eigen waarnemingen.

Tot op heden heb ik nog geen inhoudelijke reactie ontvangen van de portefeuillehouder. Meermaals heb ik de urgentie aangegeven aan zowel de portefeuille en de gemeentesecretaris als ook de burgemeester, de laatste gezien de impact op de stad en het uitblijven van een inhoudelijke reactie.

 

Daarnaast hebben wij signalen ontvangen van mensen die gebeld hebben naar de gemeente, teruggebeld zijn dat er een ander verkeersplan was voorgesteld maar dat bestuurlijk is besloten dat het zo moest zoals het dus zondag in de praktijk is gebracht.

Vervolgens heb ik namens de LVR vanaf 29 april de situatie onder de aandacht gebracht, maar heeft daar tot op heden niemand aandacht aan gegeven of naar geluisterd. Men denkt dat een persbericht uitbrengen n.a.v. zondag een oplossing biedt met als gevolg dat het gisteren en vandaag wederom chaos is.

 

Verder is meerdere keren aangegeven dat ik vanwege de snelheid de situaties via mail rechtstreeks bij de genoemde collegeleden onder de aandacht breng en niet via artikel 43-vragen.

Aangezien ik nog steeds niets vernomen heb, er met alle input niets is gedaan omdat de beschreven situatie gisteren en vandaag onveranderd waren en het wederom chaos is, dien ik via deze weg het complete bijgevoegde dossier in als zijnde artikel 43- vragen conform het reglement van orde.

Ook zijn er nog de volgende aanvullende vragen:

 1. In hoeverre is deze inleiding en het bijgevoegde dossier inmiddels ambtelijk en bestuurlijk uitgezet?
 2. Waarom is uitgerekend ten tijde van de Cityrun, om 16.00 uur ‘s middags en mogelijk al eerder het kruispunt Venloseweg/Singel afgesloten en is de opdrachtnemer gestart met werkzaamheden?
 3. Waarom worden de onder 2 genoemde werkzaamheden uitgerekend in de periode “Cityrun-1mei-2mei-4mei-5mei” en mogelijk nog langer ingepland?
 4. Hoe kan het dat uitgerekend op 1 mei in combinatie met punt 2 en 3 ook nog eens rijbanen op de N280 worden afgesloten i.v.m.
  (maai-)werkzaamheden?
 5. Hoe kan het dat uitgerekend tijdens de reconstructie Singelring ook nog vanaf volgende week (delen van) de Kapellerlaan wordt afgesloten?
 6. Waarom worden de werkzaamheden behorend bij punt 3, 4 en 7 zo gepland?
 7. Wie heeft bij de gemeente over al deze punten de regie, wie stuurt dit aan en wie heeft dit (bestuurlijk) geaccordeerd?
 8. Welke acties zijn er op al deze punten zowel ambtelijk en bestuurlijk, vanaf de eerste signalen zondag en vanaf mijn input namens de LVR op 29 april, uitgezet?
 9. Zijn n.a.v. punt 10 acties ondernomen om de beschreven situaties te voorkomen voor de bekende drukke dagen 1 en 2 mei en andere in het gemeentelijk persbericht genoemde dagen?
 10. Zo ja, welke zijn dit en zo nee, waarom niet?
 11. Er bestaat een lijst “integrale planning infrastructurele werken”. In hoeverre is deze lijst actueel gehouden en gehanteerd bij de voorbereiding en afstemming van alle genoemde punten?
 12. Zo ja, hoe kan dit alles dan zo gruwelijk mis lopen en zo nee, waarom gebeurt dit niet?

 

Gezien de importantie en impact op de stad vraag ik namens de LVR om niet alleen met grote spoed te reageren, maar ook om met grote spoed maatregelen te treffen.

 

Verder heb ik recent via mediaberichten vernomen dat er op 8 mei een informatieavond is over de reconstructie N280, wegvak Roermond. Aangezien dit een belangrijk infrastructureel project is, het een flinke impact heeft op Roermond en de gemeente een grote financiële bijdrage levert is het natuurlijk heel vreemd dat de Raad hierover niet wordt geïnformeerd en/of hiervoor wordt uitgenodigd. Daarom de volgende vragen:

 

 1. Was genoemde informatiebijeenkomst bekend bij de gemeente?
 2. Zo ja, bij wie en sinds wanneer?
 3. Waarom is de Raad zoals gebruikelijk hierover niet in kennis gesteld?
 4. Waarom staat deze belangrijke bijeenkomst niet op de agenda raadsactiveiten zoals vorig jaar is besloten? Dit omdat sommige informatiebijeenkomsten die voor raadsleden interessant zijn en die bij de gemeente wel bekend zijn niet worden gecommuniceerd.

 

Namens de fractie van de Liberale Volkspartij Roermond

 

Dirk Franssen
Vicefractievoorzitter