LVR verzoekt extra raadsvergadering op 20 juli ivm problematiek Solar

LVR stelt vragen over waterafsluitingen
10 juli, 2015
Woordvoering LVR tijdens extra raadsvergadering inzake Solar
20 juli, 2015

LVR verzoekt extra raadsvergadering op 20 juli ivm problematiek Solar

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

 

Roermond, 10 juli 2015

 

Aan de voorzitter van gemeenteraad Roermond,

 

Geachte mevrouw Donders,

 

De LVR fractie verzoekt u op 20 juli 2015 een extra raadsvergadering uit te schrijven.

 

De hele fractie is ontstemd over het feit dat wij een half uur na de raadsvergadering een brief kregen van burgemeester Donders waar in werd aangekondigd dat er op 17 juli een kort geding zal plaatsvinden over vergunningen van Solar.

Wat LVR betreft had deze mededeling tijdens de raadsvergadering moeten plaatsvinden zodat er door de raad op ingespeeld had kunnen worden. Indien wij tijdig toegezonden hadden gekregen, hadden wij ons recht kunnen gebruiken hierover mondelinge vragen te stellen.

 

Wanneer was de gemeente op de hoogte van de voorlopige voorziening aangezien dit bij de rechtbank blijkbaar al op 3 juli was?Waarschijnlijk heeft de rechtbank binnen enkele dagen bij de gemeente de stukken opgevraagd.

 

Waarom was de gemeente de grote afwezige tijdens de infoavond op 30 juni jl.? De LVR heeft hier reeds art. 43-vragen over gesteld. Was de gemeente bewust afwezig? Had escalatie voorkomen kunnen worden als de gemeente wel aanwezig was geweest aangezien de voorlopige voorziening pas na de infoavond is aangevraagd?

 

Waarom dus pas gisteren de infobrief, terwijl dit dus vrij snel na 3 juli bekend moet zijn geweest en waarom niet aan de raad gemeld, terwijl wij de hele dag (constructief) met elkaar vergaderd hebben?

 

Ons inziens vragen die het rechtvaardigen een extra raadsvergadering te beleggen. Volgens art. 17, lid 2 van de gemeentewet en art. 8 van de RvO is dat ook mogelijk als 1/5 van de raad hierom vraagt.

Op 20 juli kent u de uitspraak van de rechter en kan er ook op gereageerd worden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bert Achten, Mo Derkaoui, Dirk Franssen, Lieke van Hal, Hay Hutjens, Ben Peters, Dré Peters, Jan Puper, Jos van Rey, Kadri Sogukcesme