Mobiel cameratoezicht bij afvalcontainers

Art. 43 RvO: Kerkdorp Leeuwen
20 maart, 2023

Mobiel cameratoezicht bij afvalcontainers

Constante vraag van de LVR om op te treden tegen illegaal dumpen van vuilnis werpt vruchten af.

Mobiel cameratoezicht bij afvalcontainers

Weer een stap verder op weg naar mobielcameratoezicht bij afvalcontainers. Roermond kent twee soorten afvalcontainers.
Ten eerste de zgn. dc-containers (droogcomponenten-containers glas en textiel). Volgens de gemeente worden bijplaatsingen van afval vooral aangetroffen bij winkelcentrum Donderberg, Keulsebaan en de Nassaustraat bij de Aldi. Daarnaast zijn er ondergrondse restafvalcontainers (bij hoogbouw). Hotspots zijn hier: complex Casimir aan de Venloseweg en de flats in de Donderberg. De plekken waar veel afval wordt bijgeplaatst kunnen uiteraard wisselen in de loop van de tijd.

Op vraag van de LVR heeft het stadsbestuur laten weten dat in de komende tijd zgn. nul metingen plaats vinden bij een aantal locaties.
Vervolgens wordt voor een aantal locaties bepaalt waar mobiel cameratoezicht (met boetesysteem) wordt geplaatst. Bedoeling is dat de camera’s er voor de zomer staan op een aantal plekken.