Motie Huisvesting BsGW raadsvergadering 9 juni 2016

Art. 43-vragen opvragen van stukken voor raadsleden
27 mei, 2016
Art. 43-vragen tunnels
13 juni, 2016

Motie Huisvesting BsGW raadsvergadering 9 juni 2016

Motie huisvesting BsGW

 

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 9 juni 2016,

 

Overwegende dat:

 1. Door de samenvoeging van de waterschappen, die gehuisvest worden aan het pand op de Maria Theresialaan te Roermond, BsGW moet verhuizen van deze locatie;
 2. Hiervoor twee locaties in vizier waren: het pand van Westrom aan de Kerkeveldlaan en de Moutfabriek aan de Maria Theresialaan;
 3. De keuze van BsGW is gevallen op het pand van Westrom;

 

Constaterende dat:

 1. Over de huisvesting van BsGW diverse mediaberichten verschenen zijn;
 2. Een ondernemer aan een recherchebureau opdracht heeft gegeven om precies uit te zoeken hoe dit proces feitelijk verlopen is;
 3. De raad hierover pas op 9 juni 2016 een feitenrelaas ontvangt van de wethouder Financiën;
 4. Antwoord is gegeven door het college op de CDA-vragen met bijbehorende brieven van Westrom en BsGW;
 5. Het taxatierapport ter inzage is gelegd;
 6. Het college van B&W in Roermond zowel lid is van het AB van BsGW als lid van AB en DB bij Westrom;

 

Van mening zijnde dat:

 1. De onduidelijkheden inzake de nieuwe huisvesting van BsGW met de dag groter worden;

 

Roept het college op:

 1. Een zelfstandig onderzoek in te stellen naar de gang van zaken en de Gemeenteraad voor 7 juli as. de resultaten van het onderzoek toe te sturen, zodat de Gemeenteraad over (de uitkomsten van) het onderzoek een raadsdebat kan houden tijdens de raadsvergadering van 14 juli 2016.

 

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 9 juni 2016.

 

De griffier,                             De voorzitter,

 

 

Ingediend door:

Ben Peters, Raadslid Liberale Volkspartij Roermond