Overzicht moties en amendementen raadsvergadering 13 juli 2017

Spoedbericht wegens ontbinden contract Westrom en Prioverve – deel 3
30 juni, 2017
Beschouwing Westrom raadsvergadering 13 juli 2017
15 juli, 2017

Overzicht moties en amendementen raadsvergadering 13 juli 2017

Op 13 juli 2017 vond o.a. de behandeling van de jaarrekening 2016 en de kadernota 2018 van de gemeente Roermond plaats. Dirk Franssen heeft namens de LVR het woord gevoerd. Hij heeft in zijn inleiding in algemene zin teruggeblikt naar 2016 en vooruitgeblikt naar 2018. Zijn hele betoog, en de hele raadsvergadering, zijn terug te zien op roermond.raadsinformatie.nl. Voor deze vergadering heeft de LVR een aantal moties en amendementen ingebracht en hebben we moties en amendementen van andere partijen mee ingediend. Daarnaast hebben we er ook een aantal gesteund, die we niet mee hebben ingediend. Dat heeft in gezamenlijkheid geresulteerd in een aantal mooie resultaten voor onze mooie stad!

 

Lees alle moties en amendementen hier na.

 

Amendementen, opgesteld door de LVR:

 • Orgel Kathedraal -> aangenomen
 • Personeelskosten -> verworpen

 

Amendementen, mede ingediend door de LVR:

 • Resultaatbestemming jaarrekening 2016 -> aangenomen
 • Kadernota 2018 (i.r.t. Westrom) -> aangenomen

 

Moties, ingediend door de LVR:

 • Aanpassing format raadsvoorstellen -> aangenomen
 • Motie van treurnis: beantwoording van raadsvragen door het college -> verworpen
 • Onderzoek eigen Raadsverslaggever -> verworpen

 

Moties, mede ingediend door de LVR:

 • Bestrijding cybercriminaliteit -> aangenomen
 • Beperken rioolafvoer hemelwater -> aangenomen
 • Herschikking rioolheffing -> aangenomen
 • Servicepunten in de wijken -> aangenomen
 • Strategisch Personeelsplan -> aangenomen
 • Wilhelminaplein -> aangenomen
 • Schoolzwemmen -> aangenomen
 • Op eigen benen met 18 jaar -> aangenomen
 • Volkshuisvesting: sociale huurwoningen -> verworpen

 

Moties, gesteund door de LVR:

 • Roermond Fonds -> aangenomen
 • Specifiek beleid (integrale aanpak) doelgroep burgers met een migranten-achtergrond -> verworpen
 • Studiekansen statushouders -> verworpen
 • Stageplaatsen MBO -> verworpen