Persbericht: Dré Peters en Dirk Franssen 1 en 2 op LVR-lijst verkiezingen 2022!

Art. 43-vragen volgen burgers via sociale media
18 mei, 2021
Art. 43-vragen Wegafsluitingen
1 juli, 2021

Persbericht: Dré Peters en Dirk Franssen 1 en 2 op LVR-lijst verkiezingen 2022!

Roermond, 8 juni 2021,

 

Dré Peters en Dirk Franssen 1 en 2 op LVR-kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2022!
Dré Peters lijsttrekker en Dirk Franssen 1e kandidaat wethouder.

Vanavond vond na een lange periode weer een Algemene Ledenvergadering van de LVR plaats. Vanwege alle maatregelen rondom Covid-19 was het niet mogelijk om eerder in fysieke setting een ALV te houden. De ALV stond voor een groot deel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Er werd door 50 aanwezige leden met het partijbestuur en de raadsfractie gediscussieerd, onder andere over het programma en de kandidatenlijst. De komende weken tijd wordt het verkiezingsprogramma uitgewerkt in de richting van de volgende ALV. Het is de ambitie om met een goede kandidatenlijst en een aansprekend verkiezingsprogramma in maart 2022 opnieuw de grootste partij in de Roermondse politiek te worden.

 

Kandidatenlijst en nieuwe leden:

De ALV heeft unaniem Dré Peters en Dirk Franssen op plek 1 en 2 van de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen geplaatst. Jos van Rey is door de leden unaniem tot lijstduwer gekozen.

Er waren veel nieuwe leden die zichzelf hebben gepresenteerd. Dré en Dirk hebben met het partijbestuur een doorkijk gegeven over hoe zij voornemens zijn om de kandidatenlijst verder te formeren, hetgeen ook de goedkeuring heeft gekregen. De komende periode vinden gesprekken plaats om de kandidatenlijst samen te stellen die in de volgende ALV wordt voorgelegd. Het streven is om een kwalitatief goede lijst vorm te geven met een mix van actieve politici uit de raadsfractie, de steunfractie, nieuwkomers en steunende leden. De ambitie is om een kandidatenlijst van circa 30 a 35 kandidaten op te stellen.

 

Klaar voor bestuursverantwoordelijkheid en vooraf geen uitsluiting van andere partijen:

De LVR vindt dat volgens goed gebruik op basis van de uitslag van de verkiezingen, de grootste partij in de gelegenheid moet worden gesteld om het (in)formatieproces te starten en een coalitie te vormen. Wij zijn  klaar om daarbij verantwoordelijkheid te nemen in een te formeren college van B&W en sluiten hierbij vooraf geen partij uit. Tijdens de ALV is uitgesproken dat de nr. 2 van de kandidatenlijst, Dirk Franssen, de 1e kandidaat is voor een wethouderspost als de LVR bestuursverantwoordelijkheid gaat nemen.

 

Namens het partijbestuur en de ALV van de LVR,

Engelbert Toonen
Voorzitter

Vlnr: Jos van Rey | Dré Peters | Dirk Franssen