Persbericht: kandidatenlijst en verkiezingsprogramma vastgesteld

Foto’s Algemene Ledenvergadering 13 december 2017
15 december, 2017
Art. 43-vragen rentepercentages kredietbank
18 december, 2017

Persbericht: kandidatenlijst en verkiezingsprogramma vastgesteld

Roermond, 15 december 2017

 

 

Leden stellen de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma “LVR werkt aan Roermond” vast!

 

 

Woensdagavond 13 december 2017 vond de laatste Algemene Ledenvergadering van de LVR in het jaar 2017 plaats. Deze ALV stond geheel in het teken van de aankomende Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Er werd door circa 120 aanwezige leden op een goede wijze met het partijbestuur en de raadsfractie gediscussieerd. Van de ALV werd een registratie gemaakt door een camerateam van het programma Ons Belang-1V. In de aanloop naar de verkiezingen wordt de LVR, met in het bijzonder Dré Peters, Dirk Franssen en Lieke van Hal, samen met 4 andere lokale partijen in Nederland gevolgd. Op 1, 8 en 15 maart zijn de uitzendingen op NPO2.

 

Verkiezingsprogramma “LVR werkt aan Roermond”:

De periode tussen de vorige ALV in september en gisteren is gebruikt om de destijds benoemde thema’s uit te werken naar een verkiezingsprogramma. Het programma met als slogan “LVR werkt aan Roermond” is op korte termijn op de website beschikbaar en krijgt uiteraard een prominente rol in de verkiezingscampagne. De leden hebben het programma met unanieme steun vastgesteld. De hoofdthema’s zijn:

 

Veiligheid: meer aandacht voor veiligheid.

Economie: daadkracht voor herstel lokale economie.

Sociale gemeente: rechtstreeks contact met de burger.

Financiën: een financieel gezonde stad.

Onderwijs: impulsen voor onderwijs.

Wonen: meer woningbouw met meer diversiteit en spreiding.

Bereikbaarheid: goede bereikbaarheid en beter parkeerbeleid.

Sport, cultuur en monumenten: meer ambitie op sportief, cultureel en monumentaal vlak.

Gemeente, Regio en Provincie: vormen van identiteit en creëren van een goed imago.

Natuur, milieu, agrarische sector, duurzaamheid: inzet op duurzaamheid.

 

Kandidatenlijst:

Ook het vaststellen van de kandidatenlijst stond op de agenda. De LVR is verheugd om te kunnen melden dat wij met een lijst van 34 kandidaten aan de verkiezingen meedoen. Het betreft een goede mix van “jong-oud”, “ervaring-nieuwkomers”, “vrouwen-mannen” en met een diversiteit qua achtergrond, opleiding, afkomst en woongebied binnen Roermond. Ook de kandidatenlijst werd met unanieme steun door de leden vastgesteld.

 

————————————————————————————————————————

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

 

Voor vragen en inlichtingen kunt u contact opnemen met

Dré Peters 06-28888363 of Dirk Franssen 06-52592237