Persbericht m.b.t. collegevorming

Roermond, 5 april

 

In het overleg met de informateur/formateur heeft de LVR uitgebreid toegelicht waarom in onze visie een uitbreiding van het college denkbaar zou zijn.

Reacties in de media naar aanleiding van het verslag leren ons dat de LVR de opmaat aangedragen zou hebben om het college uit te breiden, waardoor meer partijen wethouders kunnen leveren.

Portefeuilles dienen in onze ogen op alle vlakken bezet te zijn met goede en capabele bestuurders.

Onder andere met de wetenschap dat er veel taken op het bord van de gemeente terecht komen. Bijvoorbeeld valt hierbij te denken aan de drie decentralisaties in de zorg.

 

In dit daglicht zijn onze opmerkingen gemaakt. In het perspectief zoals het nu in de media gebracht wordt hebben wij het niet bedoeld en is het uit zijn verband gehaald.