PERSBERICHT: Nieuwe kandidaten toegevoegd aan kandidatenlijst en LVR sluit niemand uit

Algemene Ledenvergadering 19 september 2017
13 september, 2017
Art. 43-vragen interview burgemeester
4 oktober, 2017

PERSBERICHT: Nieuwe kandidaten toegevoegd aan kandidatenlijst en LVR sluit niemand uit

Roermond, 20 september 2017

 

 

Uitbreiding kandidatenlijst met 10 personen en de LVR sluit niemand uit!

Dirk Franssen 1e kandidaat wethouder bij Collegeverantwoordelijkheid LVR na verkiezingen.

Gisteravond op 19 september 2017 vond de 2e Algemene Ledenvergadering van de Liberale Volkspartij Roermond in het jaar 2017 plaats. Deze ALV stond voor een groot deel in het teken van de aankomende verkiezingen voor de Gemeenteraad in maart 2018. Er werd door de ruim 50 aanwezige leden op een zeer goede en inhoudelijke wijze met het partijbestuur en de raadsfractie gediscussieerd, onder andere over thema’s in het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst.

De komende weken wordt het verkiezingsprogramma verder uitgewerkt in de richting van de volgende ALV welke in het 4e kwartaal 2017 plaatsvindt. De ambitie is uitgesproken om met een goede kandidatenlijst en een aansprekend verkiezingsprogramma om in maart 2018 opnieuw te proberen om de grootste partij in politiek Roermond te worden.

 

Uitbreiding kandidatenlijst:

Ook een verdere invulling van de kandidatenlijst ten opzichte van de 1e ALV in maart 2017 stond op de agenda. Tijdens de vorige ALV zijn reeds de plekken 1 t/m 10 en de lijstduwer ingevuld in de volgorde Dré Peters, Dirk Franssen, Bert Achten, Lieke van Hal, Jan Puper, Kadri Sogukcesme, Hay Hutjens, Ben Peters, Mo Derkaoui, Aiji Loganathan en lijstduwer Jos van Rey.

Tijdens de ALV van gisteravond zijn er 10 personen aan de kandidatenlijst toegevoegd. Dit zijn in volgorde Sabrina Keuren, Ferd Geerlings, Patrick Gerets, Rob Jennekens, Anneke van Laar-Dijkstra, Turgut Celebi, Joris van den Berg, Gerard Verkooijen, John Reijners, Tonny Balendonck.

Tevens is met de leden gedeeld dat we nog een groep van 15 a 20 personen op het oog hebben.

Met deze mensen is al een eerste keer gesproken en in aanloop naar de ALV in het 4e kwartaal 2017 wordt een vervolg gegeven aan de gesprekken en zal de kandidatenlijst verder vorm krijgen.

De ambitie is om met een kandidatenlijst van 30 a 40 kandidaten aan de verkiezingen mee te doen.

 

LVR sluit niemand uit voor samenwerking:

Tijdens de ALV is naar aanleiding van recente mediaberichten door de aanwezige leden ook een duidelijke uitspraak gedaan over uitsluitingen voorafgaand aan de verkiezingen in maart 2018.

De leden hebben met het partijbestuur, de raadsfractie en de nu bekende kandidaten unaniem uitgesproken dat er voorafgaand aan de Gemeenteraadsverkiezingen geen enkele partij wordt uitgesloten. Na de verkiezingen dient conform goed gebruik op basis van de verkiezingsuitslag de grootste partij in de gelegenheid te worden gesteld om het (in)formatieproces te starten en een coalitie vorm te geven.

 

LVR is klaar voor bestuursverantwoordelijkheid:

De LVR is ook klaar om na de verkiezingen bestuursverantwoordelijkheid te nemen in een nieuwe coalitie en een te vormen College van B&W. Er zijn meerdere personen die afhankelijk van te verdelen portefeuilles, de capaciteiten hiervoor bezitten. Tijdens de ALV is uitgesproken dat nummer 2 van de kandidatenlijst Dirk Franssen, de 1e kandidaat is voor een wethouderspost als de LVR bestuursverantwoordelijkheid gaat nemen.