Statement LVR-fractie naar aanleiding van brief Burgemeester Donders

Art. 43-vragen wateroverlast
28 juli, 2021
Art. 43-vragen Drusus
31 oktober, 2021

Statement LVR-fractie naar aanleiding van brief Burgemeester Donders

22 september 2021

De LVR-fractie is in vergadering bij elkaar gekomen over de op dinsdagavond jl. ontvangen brief van Burgemeester Donders. Na rijp beraad komen wij in lijn met onze eerdere reacties op vragen vanuit de media, niet tot een andere conclusie dan dat deze brief meer vragen oproept dan wegneemt. Onder andere over het moment en de wijze van verzending, de adressering, de toonzetting en de impact van de brief. Ook plaatsen wij kanttekeningen bij inhoudelijke punten waarin wij ons niet herkennen. Er zijn namelijk zeker verbeteringen gerealiseerd, uiteraard is er altijd nog ruimte voor verdere verbetering. De LVR-fractie trekt voor dit moment de conclusie dat deze handelswijze van de Burgemeester averechts werkt en juist niet bijdraagt aan het verder verbeteren van de onderlinge verhoudingen. Ook wordt op deze wijze het belang van de stad Roermond niet gediend. De LVR-fractie is daarom voorstander van een openbaar debat in de Raad op een nader te bepalen moment, over deze brief en alle zaken die hiermee verband houden. Wij zetten ons in om dit te bewerkstelligen, alles in het belang van Roermond!