Programma

Download hier het verkiezingsprogramma 2018-2022 of klik op de links hieronder per onderwerp.

 

LVR werkt aan Roermond!

Roermond, dat is op de eerste plaats de gemeente van alle burgers. Roermond, dat is de gemeente met vele verenigingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven met alle vormen van bedrijvigheid. Roermond, dat is de gemeente waar je graag wil wonen, werken en recreëren. Roermond, dat is ook die prachtige historische binnenstad, omgeven door groen en water. Roermond kan opnieuw tot bloei komen als de burgers er samen de schouders onder zetten. De LVR wil dat samen bereiken onder het  motto ‘LVR werkt aan Roermond!’

Roermond gaat een nieuw bestuur kiezen waaraan de burgers de gemeente toevertrouwen. De LVR wil actief daaraan bijdragen, in de Gemeenteraad maar ook in het College van Burgemeester en Wethouders.

De LVR heeft de afgelopen vier jaar in de Gemeenteraad geopereerd, een bestuur meegemaakt dat  opvolging verdient van een bestuur met de ambitie dat uit het motto spreekt: ‘LVR werkt aan Roermond!’

Het verkiezingsprogramma bestaat uit programmapunten die gericht zijn op uitvoering. Het zijn punten die voor de burgers te volgen en te controleren zijn. Roermond hoe het was, Roermond hoe het is, en wat de LVR met Roermond wil, samen met de burgers.

 

Wat betekent ‘LVR werkt aan Roermond’?

Veiligheid: meer aandacht voor veiligheid.

Economie: daadkracht voor herstel lokale economie.

Sociale gemeente: rechtstreeks contact met de burger.

Financiën: een financieel gezonde stad.

Onderwijs: impulsen voor onderwijs.

Wonen: meer woningbouw met meer diversiteit en spreiding.

Bereikbaarheid: goede bereikbaarheid en beter parkeerbeleid.

Sport, cultuur en monumenten: meer ambitie op sportief, cultureel en monumentaal vlak.

Gemeente, Regio en Provincie: vormen van identiteit en creëren van een goed imago.

Natuur, milieu, agrarische sector, duurzaamheid: inzet op duurzaamheid.

Swalmen: verlevendiging van het dorp. 

 

De burgers zijn aan zet om zich uit te spreken over ‘LVR werkt aan Roermond!’