LVR werkt aan een goede bereikbaarheid en beter parkeerbeleid!

Roermond was: door de economische groei aan het dichtslibben. De plannen voor de verbetering van de N280 lagen op tafel, maar voorspeld werd dat het plan alweer achterhaald zou zijn tegen de tijd dat de verbetering van de N280 gereed was. De parkeertarieven waren laag en er werd samengewerkt met ondernemers om te bezien wat nodig was om de bereikbaarheid te verbeteren.

 

Roermond is: lastig bereikbaar, vooral in weekenden en op feestdagen. De plannen voor de verbetering van de N280 zijn vastgesteld, maar door een blunder van de gemeente wordt de uitvoering vertraagd. De ondernemers en inwoners klagen dat de binnenstad niet bereikbaar is. Parkeertarieven zijn verhoogd en onveilige situaties worden niet aangepakt. Het oplossen van de parkeerproblematiek is verzaakt.

 

De LVR wil:

 • Voltooiing reconstructie Singelring met behoud tweerichtingsverkeer Minderbroedersingel en goede aansluiting op bestaande wegen
 • Doorstroming verkeer verbeteren
 • Verlaging tarieven tweede vergunning parkeren binnenstad
 • Aanpak parkeerproblematiek, bv. in Roerdelta/Loesbleik
 • Handhaving verkeersknip Evenkamp
 • Latere sluiting tunnels A73 bij periodiek onderhoud
 • Verkeerstellingen en verbetering infrastructuur Herten/Merum/Ool
 • Stimulering fietsgebruik met meer openbare fietsstallingen
 • Bij vervanging van verkeerslichten wachttijdmelders en regensensoren toevoegen voor fietsers en voetgangers, zodat bij regen eerder voorrang gegeven wordt aan fietsers en voetgangers
 • Verbetering veiligheid en zichtbaarheid zebrapaden
 • Bevordering spoorveiligheid ook in relatie tot gevaarlijke stoffen en nachtelijk goederenvervoer
 • Spoorovergang Slachthuisstraat, ook in relatie tot spoorveiligheid, met wachttijdmelder en opruimen van het aantal niet in gebruik zijnde sporen
 • Goede bereikbaarheid station van beide kanten van het spoor, waaronder een Kiss & Ride zone en directe toegang tot de perrons aan de Oostzijde van het station
 • Geen heringebruikname historisch tracé IJzeren Rijn
 • Aanleggen wandel- en fietspad over tracé IJzeren Rijn
 • Stimulering creatieve vormen van distributie in de stad
 • Fiets- en wandelbrug over de waterkering van de Roer aanleggen