LVR werkt aan duurzaamheid!

Roermond was: continue in overleg met agrariërs om de kwaliteit van onze natuur te verbeteren. Nationaal Park de Meinweg werd gekoesterd. Er werd aandacht besteed aan het groenonderhoud en het tegengaan van afvaldumpingen in de wijken en kernen.

 

Roermond is: stil komen te staan. Het aantal afvaldumpingen is enorm gestegen. Het onkruid in de wijken en kernen heeft nog nooit zo hoog gestaan. Er is een visie gekomen op duurzaamheid, maar de uitvoering blijft op alle terreinen achter.

 

De LVR wil:

 • Verrommeling van wijken tegengaan (zwerfvuil/dumpingen/onkruid), o.a. met inzet van mobiele camera’s
 • Efficiëntere huisvuilinzameling en –verwerking
 • Tegengaan van vervuiling met organische stoffen van het rioolwater en creëren rioolfonds
 • Ledverlichting in openbare ruimte
 • Stimulering Innovatie duurzaamheid en circulaire economie binnen bedrijfsleven en overheid
 • Medebeheer natuur door agrariërs
 • Aandacht infrastructuur voor landbouwverkeer
 • Stimulering gemengde activiteiten agrariërs, bv. toerisme (blurring)
 • Maximale (financiële facilitering particuliere eigenaren bij verduurzaming
 • Landelijke en Europese regelgeving voor agrariërs is maximum aan regelgeving lokaal
 • Voorlichting/facilitering verwijdering asbest (2024)
 • Recreatieve benutting natuur verbeteren
 • Verlevendiging stadsparken
 • Bevordering faciliteiten energieopslag bij panden/accommodaties waar zonnepanelen geplaatst zijn of worden