LVR werkt aan de lokale economie!

Roermond was: een welvarende stad met veel werkgelegenheid en een laag werkloosheidscijfer. De gemeenteraad en het College van B&W hadden lef en daadkracht.

 

Roermond is: stil komen te staan onder het College van B&W in de periode 2014-2018. Er worden alleen maar visies en nota’s geschreven, maar er wordt geen vooruitgang geboekt. Ondernemers en inwoners klagen dat er te weinig gebeurt. Het aantal arbeidsplaatsen is in de periode 2013-2016 met 3.500 plaatsen afgenomen.

 

De LVR wil:

 • Een economisch uitvoeringsprogramma met:
  • De vertaling van positieve financiële en fiscale voorstellen uit het regeerakkoord naar Roermondse schaal
  • Lage administratieve lasten voor ondernemers
  • Deregulering van administratieve lasten
  • Aanvullende robuuste verbinding tussen DOC en binnenstad
  • Concrete maatregelen tegen leegstand
  • Verplaatsing tankstation Louis Raemaekersbrug (voorheen Maasbrug) naar de overzijde van Maas
  • Hof van Holland bij de grens om economie Asenray een boost te geven
 • Creëren meer werkgelegenheid
  • Gunning aanbestedingen lokaal en regionaal waar mogelijk
  • Stimulering retailontwikkelingen
  • Afstemming horeca op vraag
  • Stimulering nieuwe initiatieven als blurring
 • Stimulering recreatie/toerisme met o.a.:
  • Handhaving noodzakelijke voorzieningen voor watersport Maasplassen
  • Pro-actieve en dienstverlenende opstelling overheid voor Maasplassen
  • Promotie van Roermond, van dagje uit naar weekendje weg
 • Ontwikkeling op Solvay-terrein met oog voor veiligheid van omwonenden, geuroverlast en werkgelegenheid