LVR werkt aan een financieel gezonde stad!

Roermond was: financieel gezond. Als een van de weinig gemeenten in Nederland had Roermond geen grondbezit voor mogelijke uitbreidingsplannen. Ten tijde van de crisis heeft dat met name gezorgd voor grote financiële problemen bij veel gemeenten door de waardevermindering van die gronden. Het stadsbestuur zette in op ontwikkeling en vooruitgang, maar hield de financiën goed in de gaten.

 

Roermond is: financieel inmiddels stukken minder gezond. De door de gemeenteraad ingestelde minimale reserve is bereikt en in 2017 moet naar verwachting een verlies worden ingeboekt. De kosten van de gemeentelijke organisatie zijn enorm hoog, met name door de vele inhuur van externen en adviseurs.

 

De LVR wil:

  • Lasten laag houden en een realistische, sluitende begroting
  • Gemeentelijke belastingen en parkeertarieven niet meer laten stijgen dan inflatie
  • Hondenbelasting afschaffen of als doelbelasting inzetten
  • Heroverweging budget kunst en cultuur
  • Heroverweging reserves en ESSV-gelden