LVR werkt aan de identiteit en een goed imago!

Roermond was: in samenwerking met de Midden-Limburgse gemeenten projecten ten gunste van de regio aan het ontwikkelen. Hiervoor droeg iedere Midden-Limburgse gemeente financiële middelen bij en de Provincie Limburg verdubbelde dat bedrag, zodat er 40 miljoen euro beschikbaar was (GOML-structuur). Er werd ingezet op dienstbaarheid van de gemeentelijke organisatie en het Klantcontactcentrum werd opgezet.

 

Roermond is: een praatclubje begonnen in de Samenwerking Midden-Limburg (SML). Er worden geen concrete projecten ontwikkeld, er zijn geen gezamenlijk financiële middelen meer. Het aantal klachten over de gemeentelijke organisatie en de hoeveelheid inhuur van externen zijn nog nooit zo hoog geweest. De Provincie Limburg vindt het stadsbestuur van Roermond te traag.

 

De LVR wil:

 • Herkrijgen grip op samenwerkingsverbanden
 • SML ombouwen naar GOML-structuur (Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg)
 • Verbetering identiteit en imago Roermond
 • Verhoging klantvriendelijkheid gemeentelijke organisatie
 • Verbetering gemeentelijke communicatie en op juiste wijze inwoners betrekken bij beleid
 • Focus op voorlichting naar alle doelgroepen
 • Efficiënt functionerend, transparant en daadkrachtig stadsbestuur
 • Integrale samenwerking, versnelling ontschotting binnen de gemeentelijke organisatie
 • Facilitering ambtenaren die promoveren op Roermondse onderwerpen
 • Verbetering kwaliteit Wifi in de binnenstad
 • Minder bureaucratie, snellere verlening van vergunningen
 • Aantrekking en behoud aantrekkelijke evenementen
 • Minder externe inhuur binnen de gemeentelijke organisatie