LVR werkt aan onderwijs!

Roermond was: in samenwerking met branches en bedrijven het onderwijs beter aan het afstemmen op de behoeften van die branches en bedrijven. Het middelbaar onderwijs kende een uitstekende kwaliteit met hoge slagingspercentages.

 

Roermond is: haar retailacademie weer kwijt. Er zijn klachten over de kwaliteit van het MBO in onze gemeente, de aansluiting op het bedrijfsleven is verdwenen en er zijn onvoldoende stageplaatsen. De slagingspercentages op het middelbaar onderwijs zijn gedaald.

 

De LVR wil:

  • Binnenhalen hoger onderwijs naar Roermond
  • Stimulering onderwijs en integrale kindcentra
  • Herinvoering schoolzwemmen
  • Bestrijding pesten
  • Aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt/bedrijfsscholen in samenwerking met bedrijfsleven
  • Inzet lokale overheid voor voldoende stageplekken bij het lokale en regionale bedrijfsleven
  • Hulp bij studiekeuze voor middelbare scholieren
  • Instelling Klachtenmeldpunt MBO-studenten
  • Herstel slagingspercentages middelbaar onderwijs
  • Gratis Wifi in bibliotheek voor iedereen