LVR werkt aan een sociale gemeente!

Roermond was: een gemeente die altijd in rechtstreeks contact stond met haar inwoners, ook toen de Participatiewet, jeugdzorg en WMO nog onder het Rijk en de Provincie Limburg vielen.

 

Roermond is: nu verantwoordelijk voor de Participatiewet, jeugdzorg en WMO. De transitie komt maar langzaam op gang om ervoor te zorgen dat geen enkele inwoner buiten de boot valt. De financiële middelen raken op en jaarlijks ontstaan er grote financiële tekorten. De sociale werkvoorziening is niet meer onder controle.

 

De LVR wil:

 • Inzet op bestrijding van armoede
 • Welzijnsorganisaties en –voorzieningen in de wijken en kernen
 • Gelijkheid alle Roermondenaren
 • Bevordering integratie door onder andere het creëren van werkgelegenheid
 • Sociale werkvoorziening terug in controle
 • Omarming vrijwilligers en mantelzorgers koesteren
 • Kansen voor iedereen op werk, ongeacht betaalde baan, vrijwilligerswerk of dagbesteding
 • Jeugdzorg: inzet op preventie en samenwerking
 • WMO voor iedereen die het nodig heeft, zowel in fysieke als mentale zin
 • Heroverweging toekennen PGB’s
 • Bestrijding eenzaamheid
 • Maximale facilitering Seniorenraad
 • Jobcoach voor werkzoekenden en net afgestudeerden (vooral gericht op MBO)